Historie organizace 1990 - 2010

1990 - založení Svazu paraplegiků. Cílem je hájení práv lidí ochrnutých po poškození míchy; v prvních letech činnost zajišťovali členové sdružení – dobrovolníci. Provizorní prostory v Horních Měcholupech byly pouze dočasné.

1994 - Svaz paraplegiků s pomocí pana Zdeňka Svěráka otevřel Centrum informací a pomoci Paraple. Svaz paraplegiků - Centrum Paraple sídlí v pronajaté budově bývalých jeslí v Praze 10. V roce 1998 získává Svaz paraplegiků budovu Centra Paraple do svého vlastnictví. 

1995 - Svaz paraplegiků - Centrum Paraple začíná vydávat publikace, VHS (později DVD) pro osoby s poškozením páteře a míchy a jejich blízké.

Podíl Svazu paraplegiků na zlepšení úrovně zdravotní péče

V České republice chyběl spinální systém, mnoho let fungovalo pouze jediné odborné pracoviště – Spinální jednotka při Úrazové nemocnice v Brně. Mnoho lidí s poškozením míchy v té době zažívalo zbytečné strasti při léčení v zařízeních pro běžné pacienty s méně závažnými problémy. Chyběla další odborná pracoviště, technické vybavení i odborná osvěta profesionálů. Důsledky často již nešly napravit a končily mnohokrát i smrtí pacienta. Právo na poskytování léčebné a rehabilitační péče v souladu s nejnovějšími poznatky medicíny, psychologie a etiky považuje Svaz paraplegiků za jedno z významných práv lidí po poranění míchy. Od svého vzniku usiluje o zlepšení úrovně zdravotní péče o občany po poranění míchy a o přijetí koncepce jejich léčení.

1994 – 1998 Svaz paraplegiků pořádal s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR a skupiny zahraničních paraplegiologů odborné semináře na téma „Paraplegie, tetraplegie - léčení a rehabilitace“.

1996 – 2004 Svaz paraplegiků usiloval o přijetí spinálního programu a otevření tří nových spinálních jednotek – center pro léčení pacientů po poranění míchy v prvních týdnech po úrazu. Jediná spinální jednotka v té době byla v Úrazové nemocnici v Brně.

2002 – 2003 rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví, že v tomto období  budou otevřeny tři nové spinální jednotky a to v Ostravě, v Liberci  a v Praze – Motole.

2004 - Svaz paraplegiků - Centrum Paraple iniciuje a uskutečňuje společné setkání zástupců spinálních jednotek, rehabilitačních ústavů, na kterém dochází k založení Paraplegiologického fóra – skupiny zdravotnických odborníků při občanském sdružení Svazu paraplegiků.

2007 - Paraplegiologické fórum se odštěpuje od Svazu paraplegiků a pod Českou lékařskou společností JEP je ustavena nová odborná společnost - Česká společnost pro míšní léze.

2009 - návrh prezidenta Správní rady Centra Paraple, pana Zdeňka Svěráka, na transformaci Centra Paraple do právní formy obecně prospěšné společnosti.

2010 - příprava na transformaci Centra Paraple a jeho oddělení od Svazu paraplegiků, v červenci 2010 schválila mimořádná Valná hromada založení obecně prospěšné společnosti 2 zakladateli – Zdeňkem Svěrákem a Svazem paraplegiků. 

Od 12. 7. 2010 Svaz paraplegiků (již bez organizační jednotky Centrum Paraple) pokračuje ve formě občanského sdružení a připravuje nové strategické cíle v činnosti ve prospěch lidí ochrnutých po poškození páteře a míchy.

 

 


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952