Trávicí trakt a močový měchýř

Trávicí trakt

Člověk po poškození míchy nemusí cítit potřebu na stolici. Musí se naučit náhradnímu způsobu vyprazdňování. Pokud se novému způsobu nenaučí, může mít neustále potíže se samovolným odchodem stolice, následnými opruzeninami, v důsledku toho mohou vzniknout proleženiny a vzestupná infekce močového měchýře. Člověk po poškození míchy také může trpět zácpou.

U člověka po poškození míchy se může vyvinout jedna z následujících funkčních poruch:

Spastická střeva

Pokud má člověk po poškození míchy spasmy v nohou, pak je má obvykle i ve střevech. U spastických střev nejsou poškozené nervy mezi střevem a míchou, ale je poškozená inervace do mozku. Proto mozek není schopen určit, kdy se potřebují střeva vyprázdnit. Když se ampula (esovitá klička tlustého střeva) naplní, stěny se roztáhnou a je dán impuls nervové pleteni ve střevech k pohybu střev a jejich vyprázdnění.

Ochablá střeva

Pokud člověk po poškození míchy nemá žádné spasmy v nohou, většinou má ochablá i střeva. U tohoto typu střev je poškozena inervace mezi střevy a míchou a vyprazdňovaní reflex je nevýbavný.

Tento typ střev se naplňuje stolicí a roztahuje do stavu, že už je víc neudrží. Pak stolice odejde, ale tlusté střevo se vyprázdní úplně a zůstane roztažené. Pokud stolice zůstává ve střevě delší dobu, vznikne zácpa.

Jak se vyprazdňovat?

K vyprazdňování střeva je potřeba zaběhlý systém. Někteří lidé po poškození míchy potřebují na stolici každý den. Většinou však chodí obden. Bez ohledu na to, jestli chodí člověk každý den nebo obden, měl by chodit pravidelně ve stejnou denní dobu. Může to trvat několik dnů i týdnů, než se člověk po poškození míchy naučí ovládat stolici. Je třeba jíst zdravou stravu a vypít 3 litry tekutin.

Močový měchýř

Člověk s poškozenou míchou nemá pocit nucení na močení. Proto se musí naučit způsob, jak se vyprázdnit. Pokud se nenaučí, jak ovládat močení, bude mu moč unikat nekontrolovaně. Pokud se nenaučí , jak úplně vyprázdnit močový měchýř, bude trpět opakovanými uroinfekcemi. S rehabilitací močového měchýře vám pomohou lékaři, fyzioterapeuté i ergoterapeuté.

Po poškození míchy se může vyvinout jeden ze dvou typů močových měchýřů:

Spastický močový měchýř

Pokud má člověk po poškození míchy křeče v nohou, většinou má spastický i močový měchýř. U spastického měchýře nejsou poškozené nervy mezi měchýřem a míchou, ale je porušený přenos vzruchů do mozku. Proto mozek není schopen ovládat vyprazdňování. Když se měchýř naplní, jeho stěny se roztahují, pokud se roztáhnou příliš, způsobí to stah svalstva stěny měchýře. Vzniklý stah způsobí vyprázdnění měchýře.

Ochablý močový měchýř

Pokud nemá člověk po poškození míchy křeče v nohou (chabý typ ochrnutí), většinou má ochablý močový měchýř. U tohoto typu močového měchýře je poškozené nervové spojení mezi měchýřem a míchou a reflex měchýře je nevýbavný. Tento typ měchýře se naplňuje močí a roztahuje do maxima. Pak moč vyteče , ale měchýř se nevyprázdní úplně a zůstává roztažen. Pokud zbytek moči zůstává v měchýři delší dobu, vzniká infekce.

Jak vyprazdňovat močový měchýř?

Když je člověk po poškození míchy v období spinálního šoku, používá se k vyprazdňování močového měchýře epicystostomie (cévka zavedená skrz břišní stěnu). U žen je možno zavést permanentní močový katetr. Po několika týdnech se trvalá cévka odstraní a zahájí se intermitentní katetrizace (jednorázové cévkování po určité době).

Aby se zabránilo infekci močového měchýře, musí člověk po poškození míchy vypít denně 3 litry tekutin. Je nutné se vyprazdňovat každé 3-4 hodiny ve dne a každých 6-8 hodin v noci. Je vhodné přestat pít několik hodin před spaním.

  


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952