Dekubity (proleženiny)

Proleženina je místo poškození oblasti kůže a měkkých tkání následkem příliš dlouhého sezení nebo ležení ve stejné poloze bez pohybu. Když sedíme nebo ležíme ve stejné poloze delší dobu, přestane se cítit pohodlně. Začneme se pohybovat, abychom pozici změnili. Lidé s míšní lézí ale nemusejí být schopni cítit nepohodlí. Neuvědomí si, že už jsou příliš dlouho v jedné pozici a že je třeba tuto pozici změnit.

Proleženina se může vytvořit již v průběhu několika málo hodin. Obvykle začíná změnou zbarvení kůže, která se může jevit lehce tmavší než normálně. Po odstranění tlaku zůstane ztmavnutí patrné déle než 5 minut. Tmavé místo na kůži se může zdát teplé na dotek. V tomto stádiu je nutné zastavit vývoj proleženiny úplným odstraněním tlaku z tmavého místa. Pokud proleženinu ihned neléčíme, může se v průběhu několika málo dnů proměnit v otevřený puchýř. Tehdy je třeba navštívit lékaře, jelikož se rána musí čistit každý den. Pokud se proleženina neléčí, za další dobu se vytvoří hluboká rána v měkkých tkáních. Tato rána se musí uzavřít chirurgicky a člověk po poranění míchy musí zůstat na lůžku do zhojení s co největším odlehčením postiženého místa a dále zabránit vzniku dalších proleženin na ostatních částech těla. Pokud se proleženina vytvoří, může trvat i několik měsíců, než se podaří jí vyléčit. Nezřídka to vyžaduje operační zákrok. Pokud se proleženina infikuje a je nedostatečně léčena, může přivodit i smrt.

Nejlepším způsobem jak se vyhnout proleženinám je pravidelná změna polohy (odlehčování tlaku). Pokud člověk po poškození míchy nezvládne změnu polohy sám, musí mu někdo pomoci. Kůže musí být prohlédnuta dvakrát denně, jednou ráno a jednou večer před spaním. Ke kontrole části těla, které není možné vidět pouhým okem, se používá zrcátko. Pokud to člověk po poškození míchy nedokáže sám, musí o to někoho požádat.   


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952