10.07.2012 12:10

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku - automobil

Od června 2012 jsme se na podnět člena CZEPA zabývali problematickou výší příspěvku na koupi automobilu.

Klient z Jihočeského kraje podal žádost o příspěvek na zvlášní pomůcku - motorové vozidlo. Těžce tělesně postižený, s dg. tetraplegie, jediným příjmeme žadatele je invalidní důchod, nepracuje. ÚP přiznal příspěvek ve výši 100.000 Kč na 10 let. Klient podal odvolání, MPSV ČR toto odvolání zamítlo.

CZEPA poslala dotaz č. 1 na MPSV ČR zda je určena metodika pro rozhodování o výši příspěvku - zde.

MPSV ČR na dotaz asociace zaslalo odpověď - strana 1, strana 2.

CZEPA na odpověď MPSV ČR reagovala - zde.

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952