18.02.2016 15:03

Výbor pro sociální politiku PSP ČR k návrhu na změnu zák. č. 108/2006 Sb.

Ve čtvrtek 18. února 2016 se pracovnice České asociace paraplegiků - CZEPA zúčastnily 38. schůze Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Předmětem jednání byl mimo jiné vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - sněmovní tisk 689 (valorizace příspěvku na péči).
 
Na tomto jednání poslanec MUDr. Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) předložil pozměňovací návrh, který na podnět Expertní skupiny v sociální oblasti pro osoby s poškozením míchy, zastoupené Českou asociací paraplegiků - CZEPA, zpracovala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. 

Pozměňovací návrh se týká v současnosti platného přerušení řízení o příspěvku na péči z důvodu hospitalizace (§26 zák. 108/2006 Sb.). Přes nesouhlas přítomných zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se poslanci Výboru pro sociální politiku ztotožnili s potřebou změny, kterou návrh přináší a odhlasovali, že se jím budou dále zabývat. 
 
Děkujeme za spolupráci NRZP ČR, MUDr. Vítu Kaňkovskému a členkám a členům Výboru pro sociální politiku PSP ČR.
 
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952