15.12.2015 12:43

Všechny příběhy nemají dobrý konec, ale některé ano!

A my se i za takovými můžeme za rok 2015 ohlédnout. Neváhejte se na CZEPA obrátit i ve Vašem boji s úředním šimlem!

„Chtěla bych touto cestou poděkovat asociaci CZEPA, (v mém případě Mgr. Dominice Horákové) za pomoc při odvolání ohledně výše příspěvku na zvláštní pomůcku - "Motorové vozidlo". Věřím, že i názor CZEPA přispěl k přehodnocení rozhodnutí Úřadu práce ČR a výše příspěvku byla změněna v můj prospěch.  Tímto děkuji za velikou pomoc a ochotu, se kterou se vždy setkávám u všech pracovníků CZEPA, kdykoliv se na ně obrátím s nějakým problémem“.
9. 12. 2015 M. K.

"Dnes mi přišlo do datové schránky rozhodnutí z šetření posudkové komise MPSV se závěrem, že "Jde o osobu starší 18 let věku, která se .... považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV (úplná závislost). Tento stav byl i ke dni 7. 1. 2014." Moc děkuji CZEPA za podporu, moc si toho vážím. Chce to vydržet a nebát se si zaplatit právního zástupce."
27. 10. 2015 V. V., kterému byl v únoru 2014 snížen příspěvek na péči z moci úřední, CZEPA podpořila jeho odvolání. Klient pro obhajobu svých práv podal žalobu ke Krajskému soudu a poté kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu z jehož rozhodnutí bylo šetření posudkové komise MPSV ČR obnoveno a rozhodnuto ve prospěch klienta. 

Děkuji České asociaci paraplegiků - CZEPA za pomoc s tím, aby mě ÚP navýšil příspěvek na péči. Pomoc spočívala v tom, že jsem zaslal dokumenty, kterou pracovnice CZEPA vyhodnotila, prostudovala ji a obratem mi poslala přesný návod, jak bych měl nadále postupovat. Zprávu jsem si vytisknul a podtrhnul klíčové věci. Na sociální šetření, které je jedno z klíčových věcí v posuzování stupně závislosti, jsem byl dobře připraven. Kdyby mi nepomohla CZEPA, tak bych nikdy příspěvek na péči sám nevybojoval.
16. 9. 2015 M. M. 

"V prosinci 2014 jsem si podal návrh na zvýšení příspěvku na péči z druhého stupně na třetí stupeň. Jelikož jsem kvadruplegik a byl jsem přesvědčený, že dle mé diagnózy a současné metodiky přiznání příspěvku splňuji nároky na III. stupeň závislosti. Podal jsem žádost a aktuální lékařskou zprávu od neurologa na Úřad práce, pod který spadám. Po sociálním šetření a rozhodnutí posudkového lékaře mi návrh zvýšení byl zamítnut. Po doporučení v Centru Paraple, jsem se obrátil o pomoc s odvoláním na Mgr. Dominiku Horákovou, která mi velmi ochotně poradila a pomohla s odvoláním a navrhla postup, jak dále pokračovat. Vypracovala mi dopis s doporučením České asociace paraplegiků. V současné době mám již příspěvek III. stupně schválený. Jsem přesvědčený, že kdybych tuto podporu neměl, tak jsem zřejmě s odvoláním neuspěl. Rád bych touto cestou vyjádřil pochvalu České asociaci paraplegiků, konkrétně tedy Mgr. Dominice Horákové, DiS. za to, že mi pomohla s tímto odvoláním. Navíc, bych rád zdůraznil, že kromě vyřízení této žádosti na mě velmi zapůsobil empatický a hlavně lidský přístup. Je to opravdu moc fajn, že tato organizace existuje a člověk v mé, nebo podobné situaci se má na koho obrátit. Děkuji a přeji všem v CZEPA mnoho úspěchů."
20. 8. 2015 D. P.

"Alčo hlavně tobě děkuju, žes do mě už dlouho dopředu hučela a přesvědčovala, ať něco podobného zkusím sám. … Nebýt toho, ještě teď smrdím u rodičů a čekám, až jim definitivně prdne v zádech a pro mě si přijede nějaká kára a odveze na LDNku…

Zdeňce Faltýnkové moc děkuju za pomoc s výběrem vozíku, zádovky a hlavně tu nekonečnou anabázi s podprdelníkama, co se mnou  absolvovala. Hanko tobě děkuju za trpělivost se mnou, papírováním okolo bytu... Domčo, … děkuju ti za pomoc se sháněním vlastního bytu, všechny  ty podpory, doporučení a potvrzení, díky kterým se to dotáhlo do šťastného konce. 
Nic z toho co píšu, by se nestalo nebýt skvělého projektu Hornomlýnská. Nebudu se rozepisovat, co všechno jsem se tam naučil. Byly by to hlavně spousty nesmyslů, pro Pražáky běžných, jako třeba cestovat MHD, vymýšlet, co koupit k večeři, nebo nezabloudit v obchoďáku. To hlavní, nejdůležitější a aspoň pro mě určitě na celém projektu nejpřínosnější je, že jsem zjistil, že to jde.  Není to jednoduché, ale jde to." 

6. 5. 2015 V. N. - absolvent projektu Bydlení pro tetraplegiky

"Děkuji CZEPA za jejich konstruktivní a rychlou asistenci. Vaše práce má "vyšší smysl" a navíc jí děláte dobře."
22. 4. 2015 J. H. 

"Musím poděkovat, za činnost, kterou děláte, a už jen newslettery, které posíláte, mi občas přinesou zajímavé využitelné informace."
31. 3. 2015 R. B.

 

Projekt Prosazování práv vozíčkářů s poraněním míchy byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.czwww.eeagrants.cz 

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952