02.08.2016 15:21

Volby CZEPA proběhnou elektronicky koncem září 2016

Vážené členky, vážení členové,

v týdnu 26.9.- 2.10.2016 proběhnou volby do předsednictva a revizní komise České asociace paraplegiků – CZEPA. Letošní volby proběhnou „per rollam“, bez svolání zasedání, tudíž elektronickou formou.

K tomu, abyste měli platný volební hlas, je nutné mít zaplaceno členství včetně roku 2016. Z důvodu předání seznamu členů CZEPA programátorům voleb, je nutné uhradit členský poplatek či případné nedoplatky do 18.9.2016. Vylepená samolepka s aktuálním rokem na Vaší členské kartě je pro Vás dokladem řádné úhrady členství. Stav Vašeho členství také můžete ověřit v kanceláři CZEPA na emailu: czepa@czepa.cz nebo na telefonním čísle: 775 980 952. Případné nedoplatky na členství můžete uhradit na účtu číslo: 238844756/0300, jako variabilní symbol uveďte první šestičíslí z Vašeho rodného čísla.

Těm, kteří budou mít řádně zaplaceno členství, bude před spuštěním elektronických voleb zaslán na email unikátní kód. Ten opravňuje k tomu, abyste mohli volit přes webové rozhraní pouze jednou a elektronickou formou.

V současné době se web voleb připravuje, avšak již nyní Vám prozradíme, kdo kandiduje do předsednictva a revizní komise:

Kandidáti do předsednictva CZEPA v období 2016-2020 (seřazeno abecedně):

 1. MUDr. Karolína Bílková
 2. Radovan Civiš
 3. Miroslav Čiháček
 4. PhDr. Rostislav Čichoň, Ph.D.
 5. Zdeňka Faltýnková
 6. Mgr. Lenka Honzátková
 7. Petr Hubalovský
 8. Petr Hurák
 9. Kristýna Křenová
 10. Bc. Veronika Liďáková
 11. Mgr. Ladislav Loebe
 12. Mgr. David Lukeš
 13. Mgr. Filip Mergental
 14. Jiří Pleško
 15. Michal Seidl
 16. Bc. Zbyněk Sýkora, MBA
 17. Jan Šisler
 18. Mgr. Miroslav Šperk
 19. Ing. Tomáš Zelenka
 20. Mgr. Pavlína Zvelebilová

Podle nových stanov schválených valnou hromadou je předsednictvo voleno na dobu čtyř let, je sedmičlenné, složeno ze čtyř členů CZEPA, které volí valná hromada (tedy členové CZEPA). Tito čtyři zvolení členové předsednictva poté volí zbývající tři členy z navržených kandidátů (podporovatelů asociace), které do funkce navrhují členové CZEPA. Cílem tohoto návrhu je, aby bylo garantováno složení předsednictva jak ze strany členů asociace, osob ochrnutých po poškození míchy, ale současně možnost členství a výkonu role předsednictva pro externí podporovatele, mecenáše, osoby, které bez ohledu na svůj zdravotní stav mohou činnost asociace významně podpořit. 

Kandidáti do revizní komise CZEPA v období 2016-2020 (seřazeno abecedně):

 1. PhDr. Rostislav Čichoň, Ph.D.
 2. Mgr. Barbora Hrdličková
 3. Bc. Pavel Šťastný, MBA

Kontrolním a revizním orgánem je tříčlenná revizní komise. Její členové jsou voleni valnou hromadou na dobu čtyř let.

Vážení členové,

prosím o Vaše aktivní zapojení do voleb. Je velmi důležité, kdo bude organizaci dávat směr. Složení předsednictva je pro úspěšné hájení práv a zájmů lidí s poraněním míchy klíčové. Některé kandidáty osobně i profesně znáte a věřím, že pokud je budete volit, nezklamou Vaši důvěru. Bližší představení kandidátů připravujeme, bude uveřejněno na volební webové stránce.

 

Alena Jančíková
ředitelka CZEPA

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952