26.02.2018 16:32

Veřejná ochránkyně práv zřizuje Poradní orgán

Od ledna 2018 se veřejná ochránkyně práv stala monitorovacím orgánem pro práva osob se zdravotním postižením. V této souvislosti probíhá v současné době setkání v regionech, ve kterých ombudsmanka mapuje témata a oblasti, které trápí osoby se zdravotním postižením nebo které řeší organizace sdružující a pomáhající lidem se zdravotním postižením. Výsledkem těchto setkání bude soubor témat, kterými se následně bude ombudsmanka věnovat.

 

Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA, se zúčastnila tohoto setkání v Libereckém kraji, kde diskutovala o tématu krácené nemocenské u příjemců invalidního důchodu ve třetím stupni nebo o problému kolaudace staveb, které nesplňují vyhlášku o „bezbariérovém přístupu“.

Kromě těchto regionálních setkání zřizuje ombudsmanka poradní orgán, jehož členy by měli být lidé zastupující různé typy zdravotního postižení, lidé, kteří se angažují v oblasti ochrany práv osob se zdravotním postižením.

 
Každý má až do 15. března 2018 možnost nominovat člena poradního orgánu. Následně sama ombudsmanka, Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., vybere 11 osob, se kterými se bude pravidelně setkávat, minimálně 4x ročně.  Poradní orgán bude navrhovat systémová témata a priority v souladu s Úmluvou OSN, bude společně s ombudsmankou připomínkovat právní předpisy a zaujímat stanoviska ke strategickým dokumentům. 

Vzhledem k tomu, že se CZEPA dlouhodobě zabývá hájením práv a oprávněných zájmů osob po poškození míchy, rádi bychom měli svého zástupce i v Poradním orgánu veřejného ochránce práv.

V této souvislosti Vás chceme požádat o spolupráci a aktivitu, a to nominací ředitelky Aleny Jančíkové do Poradního orgánu. Nominační formulář zasílejte na e-mailovou adresu: antonovicova@ochrance.cz.

 

Česká asociace paraplegiků – CZEPA se kromě odborného poradenství dlouhodobě zabývá hájením práv osob po poškození míchy, sama zpracovává návrhy na změnu legislativy a aktivně připomínkuje chystané změny v zákonech a vyhláškách týkající se osob se zdravotním postižením. Mezi zásadní témata patří:

  • podpora osob na otevřeném trhu práce a rovné podmínky pracujících OZP (nekrácená doba nemocenské pro příjemce invalidního důchodu ve III. stupni, podpora v nezaměstnanosti pro všechny příjemce invalidního důchodu ve III. stupni, častější úhrada pomůcek, vyšší příspěvky v souvislosti s mobilitou)
  • dávky pro osoby se zdravotním postižením (rozšíření seznamu pomůcek a úprav, na které lze žádat o příspěvek ze strany Úřadu práce)
  • příspěvek na péči, sociální služby a aktivity na zdravotně – sociálním pomezí (prosazení řízení o příspěvku na péči již za doby hospitalizace – platnost od srpna 2016, zvýšení příspěvku na péči pro osoby s nejtěžším zdravotním postižením, podpora sociálních služeb v domácím prostředí, problematika zdravotních úkonů u poskytování osobní asistence)
  • lékařská posudková služba (změna kompetencí lékařské posudkové služby při posuzování zdravotního stavu žadatelů o dávky a příspěvky pro zdravotně postižené, multioborovost při posuzování schopnosti zvládat základní životní potřeby pro stanovení stupně příspěvku na péči – např. ergoterapeut, psychiatrická sestra, sociální pracovník) 
  • problematika zdravotnických pomůcek/prostředků (účast Zdeňky Faltýnkové v Pacientské radě Ministerstva zdravotnictví, účasti při tvorbě nové legislativní úpravy kategorizace zdravotních prostředků)
  • přístupnost veřejných budov (nepřístupnost poboček České pošty pro osoby s omezenou pohyblivostí, odstraňování bariér ve vzdělávacích zařízeních, odpovědnost úředníků při kolaudaci budov, které nesplňují vyhlášku o bezbariérovosti)
  • a mnoho dalšího

 

Kromě výše uvedených oblastí reagujeme na podněty, které přicházejí od našich členů a klientů CZEPA. Své podněty dále zasílejte na czepa@czepa.cz

 

 

 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952