06.09.2019 15:05

V březnu 2020 příspěvek na auto nově!

V březnu 2020 příspěvek na auto nově!
 
CZEPA prosadila legislativní změnu, která umožní získat vyšší příspěvek na auto i pracujícím vozíčkářům.
 
Alena Jančíková, ředitelka asociace CZEPA, prosadila legislativní změnu! Při přiznávání příspěvku na zvláštní pomůcku - motorové vozidlo bude nadále posuzován zdravotní stav žadatele i výše příjmů žadatele a společně posuzovaných osob. Zásadní novinkou ovšem bude zvýšení násobků životního minima pro jednotlivé výše příspěvku.
 
 
Životní minimum jednotlivce je v letošním roce 3410 Kč (v případě více osob v domácnosti se částky počítají jinak, pro výpočet vícečetné domácnosti můžete využít kalkulačku na webu MPSV ČR). Pokud se tato částka v příštím roce nezmění, platí dále uvedené orientační výpočty: 
Dosud dostal příspěvek ve výši 200 000 Kč ten, jehož měsíční příjmy jsou nižší nebo rovny osminásobku životního minima, tj. v případě posuzovaného jednotlivce do výše 27 280 Kč (8 x 3410). V případě více osob v domácnosti se posuzuje životní minimum žadatele a společně posuzovaných osob.
Nově od 1. března 2020 dostane příspěvek na auto ve výši 200 000 Kč ten, jehož měsíční příjem je nižší nebo roven šestnáctinásobku životního minima, tj. v případě posuzovaného jednotlivce do výše 54 560 Kč (16 x 3410).  I nadále se v případě více osob v domácnosti bude posuzovat životní minimum žadatele a společně posuzovaných osob. 
 
Nové znění odstavce 5 v § 10 "Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku" s účinností od 1. března 2020 bude znít:
Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí:
a) 200000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo roven šestnáctinásobku částky životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu9) nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě,
b) 180000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než šestnáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven sedmnáctinásobku této částky,
c) 160000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než sedmnáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven osmnáctinásobku této částky,
d) 140000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než osmnáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven devatenáctinásobku této částky,
e) 120000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než devatenáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven dvacetinásobku této částky,
f) 100000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než dvacetinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a).
 
K prosazení změny Alena Jančíková uvedla: "Být osobou se zdravotním postižením je těžká životní zkušenost. Můžeme své snahy vzdát a přežívat nebo sebrat všechny své síly i podporu okolí a znovu se aktivně do života zapojit. Není možné, aby ti, kteří se aktivně vrací do života, do práce a do společnosti navzdory těžkému zdravotnímu postižení a zvýšenému úsilí, měli nižší přístup k maximální možné výši příspěvku na auto. Vždyť obvykle díky spolehlivému automobilu mohou vozíčkáři do svého zaměstnání dojíždět a odvádět tak zpět státu daně a odvody, nebýt pouze pasivním příjemcem sociálních dávek.Velmi mě těší, že se nám podařilo prosadit změny v zákoně o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a upřímně děkuji paní poslankyni Olze Richterové (Piráti) za spolupráci." 
 
Foto: CZEPA, z.s.
 

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952