07.11.2016 15:26

Úspěšná konference Zdravé stárnutí s poškozením míchy

Malý sál Kongresového centra Praha zaplnilo 2. 11. více než 100 účastníků ze zdravotní a sociální sféry, ale i 17 uživatelů vozíku po spinálním poranění, aby se účastnili 5. konference České asociace paraplegiků - CZEPA. Konferenci CZEPA uspořádala ve spolupráci se Spinální jednotkou FN Motol, která byla jejím odborným garantem. Partnery konference byla profesní organizace fyzioterapeutů UNIFY ČR a Asociace studentů fyzioterapie ASF. Generálním sponzorem akce byla opakovaně společnost Otto Bock . Na letošní konferenci přijalo pozvání 12 firem, jejichž reprezentanti byli se svými stánky v sále a mohli se tak účastnit odborného programu a diskuse.

Celkem 19 příspěvků k tématu Zdravého stárnutí s poškozením míchy měli lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, zdravotní sestry a sociální pracovnice, kteří se péčí a pomocí lidem se spinálním poškozením každodenně zabývají. Auditorium  zaujaly také příspěvky o společných aktivitách Asociace studentů fyzioterapie s klienty CZEPA a kolegyněmi ze SJ Motol, jejichž cílem je vzájemná motivace a předávání mnoha informací a praktických rad pro samostatný život se spinálním poraněním. Se zatajeným dechem sledovali účastníci příspěvek člověka s poškozením míchy, kterého aktivní způsob života včetně akčních sportů přiměl k výrobě neobvyklého vozíku. Atraktivní byly také prezentace kompenzačních pomůcek, které si mohli účastníci konference vyzkoušet přímo v sále, i řada publikací a videoprogramů, které byly účastníkům volně k dispozici. 

Závěrem můžeme shrnout fakt, že lidé s poškozením míchy mohou pociťovat příznaky a projevy stárnutí výrazně dříve, dlouholetý stereotyp uživatele vozíku nese negativní vliv na "opotřebení těla", kondici, soběstačnost a s tím i na kvalitu života. A právě proto je nesmírně důležité, aby byli lidé se spinálním poškozením od začátku opakovaně edukováni nejen v oblastech nezbytné pravidelné rehabilitace a pravidelných pohybových aktivit, ale i v oblasti zdravých stravovacích návyků, preventivních opatření a hlavně v zodpovědnosti za vlastní zdraví. 

Mezi pracoviště, která jsou zahrnuta do spinálního programu v České republice, patří kromě spinálních a spinálních rehabilitačních jednotek i další organizace a poskytovatelé navazujících zdravotně sociálních služeb pro osoby s poškozením míchy. Svými programy a nabídkami podpory významně pomáhají v integraci našich společných pacientů a klientů. Je třeba včas klienty a jejich rodiny o možnostech pomoci informovat a motivovat k jejich využití.

Děkujeme zejména Zdeňce Faltýnkové, specialistce na spinální problematiku, za organizační vedení celé akce.

Další fotografie v galerii "Foto/video".

foto: Tomáš Lisý

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952