09.04.2012 22:35

Úrazovost rekordně stoupla a stát opět šetří na nesprávném místě

 

Praha, 1. 4. 2012 - V loňském roce byla v České republice nejvyšší úrazovost páteře s poraněním míchy od roku 2005. Celkem 318 lidí po úrazu nebo onemocnění míchy má neurologické postižení, z toho více jak polovina již nikdy nebude chodit. Jedna třetina bude používat k chůzi francouzské hole v kombinaci s vozíkem. Statistiky České společnosti pro míšní léze ČLS JEP jsou neúprosné.  Ve srovnání s rokem 2009 přibylo vloni 75 osob s míšním poškozením.  

Alarmující je fakt, že mezi příčinami úrazů míchy s velkou převahou vedou pády. Vysoce převažují nehody v autě a na motorce, tradiční příčiny úrazovosti páteře a míchy. To nasvědčuje tomu, že v České republice se věnuje jen malá nebo žádná pozornost protiúrazové prevenci, osvětě o následcích poranění míchy. Nejsou protiúrazové kampaně zaměřené např. na domácí a zahradní práce (věšení záclon, česání ovoce), ale také o zbrklosti při sportech, při skocích do vody. Vteřina nepozornosti změní život plně zdravého člověka v invalidu.

Málokdo ví, že poškození míchy přináší nejen nehybnost a necitlivost, ale také druhotné zdravotní komplikace, např. inkontinenci, poruchy s vyprazdňováním, záněty močových cest a ledvin, spasticitu (křeče), chronickou bolest, žilní trombózu, proleženiny, otoky a poruchy sexuálních funkcí.

Zůstat na vozíku není tragédií jen pro vozíčkáře, ale i pro jeho rodinu a blízké okolí. Doživotní péče o tetraplegika (člověk ochrnutý do výše krční oblasti včetně rukou) je pro všechny zúčastněné strany nesmírně vyčerpávající. Není divu, že se vozíčkářům rozpadají jejich vlastní rodiny. I když tito vozíčkáři v České republice patří mezi nejsamostatnější a nejvíce integrované skupiny osob se zdravotním postižením, je úraz míchy drastickým zásahem nejen do života, ale i do peněženky postižené rodiny. Od ledna 2012 stát “díky” sociální reformě pomoc vozíčkářům výrazně omezil. Již nebudou propláceny příspěvky na kompenzační pomůcky a polohovací lůžka, které jsou, byť jen částečně, hrazeny zdravotní pojišťovnou, příspěvky na počítač, bezbariérový přístup do domu a garáže, úpravy kuchyní a podlah.

Česká asociace paraplegiků (CZEPA) je organizace, která hájí zájmy vozíčkářů po poškození míchy. Upozorňuje na paradox, že úrazovost stoupá nebývalou měrou a marně hledá státní instituce nebo komerční sektor, který by chystané televizní spoty zaplatil. Upozorňuje na paradox, že vozíčkář si musí na vozík obstarat finanční prostředky sám (z celkové částky vozíku cca 80 tis. Kč hradí pojišťovna pouze 21 tis. Kč). Tento vozík šitý tzv. na míru je potřeba ke kompenzaci ochrnutí svalstva, aby se jeho zdravotní stav nezhoršoval, dobře se pohyboval, mohl si opět najít práci, byl samostatný a plnohodnotný daňový poplatník.

Před půl stoletím bylo toto zranění smrtelné, neexistovala zdravotní nebo sociální péče o takto postižené občany. Dnešní doba nabízí lidem po poškození míchy žít aktivní život, studovat, sportovat, mít svou rodinu.

Kam povede vyšší úrazovost s menší podporou státu?

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952