30.03.2016 16:17

Ukončení projektu Prosazování práv vozíčkářů s poraněním míchy

Česká asociace paraplegiků – CZEPA ukončila realizaci projektu „Prosazování práv vozíčkářů s poraněním míchy“ podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.


Cílem projektu bylo pomoci vozíčkářům po poranění míchy dosáhnout, i přes jejich hendikep, naplnění práva na sebeuplatnění, vzdělání a pracovní uplatnění a práva na svobodu pohybu. A to zejména prostřednictvím podpory v přístupu k nástrojům, která jsou za účelem kompenzace hendikepu zakotvena v zákonných normách ČR a prostřednictvím systémových změn v oblastech, kde bylo nepříznivé legislativní nastavení. S tímto cílem jsme realizovali několik aktivit:
-          Informovali jsme vozíčkáře s poškozením míchy o jejich právech. (Podporu získala 862 vozíčkářů.)
-          Poskytovali jsme individuální poradenství zaměřené na posílení znalostí a dovedností, které vozíčkáři potřebují, aby se dokázali přihlásit o svá práva. (Podporu získalo 756 vozíčkářů.)
-          Poskytovali jsme asistenci vozíčkářům, kteří čelili porušení práv, a pomáhali jsme jim dosáhnout nápravy. (Podporu získalo 46 vozíčkářů.)
-          Zasazovali jsme se o systémové změny. Pro posílení mandátu při jednáních s legislativci jsme založili expertní skupinu.

Vznikly komplexní informační materiály, které zjednodušují vozíčkářům orientaci v obrovském množství nových informací a pomáhají jim využít všechny dostupné nástroje ke kompenzaci hendikepu a návratu k plnohodnotnému životu.

Podpoření klienti dosáhli kompenzace hendikepu v řadě oblastí, byl posílen jejich přístup k právu na sebeuplatnění, vzdělání, pracovní uplatnění a právu na svobodu pohybu.

Vedle řady individuálních případů napravení poškozených práv vozíčkářů, považujeme za klíčový úspěch projektu prosazení změny v Zákoně o sociálních službách, která odstraňuje prodlevy v přiznávání příspěvku na péči v době hospitalizace. Velký pozitivní dopad měla také změna přístupu jedné ze zdravotních pojišťoven, která na základě intervence CZEPA ustoupila od plošného odebírání již přidělených vozíků v případech souběhu pomůcek.

Dopad projektu je dlouhodobý. Hájení práv vozíčkářů zůstává prioritou CZEPA. Budeme pokračovat v poskytování tohoto druhu podpory. Individuální případy, které se podařilo vyřešit, budou sloužit v budoucnu při jednání s úřady jako precedenty a argumenty na podporu práv dalších vozíčkářů. Změny v legislativě nebo v přístupu institucí ovlivní životní podmínky vozíčkářů trvale. 

www.fondnno.cz  www.eeagrants.cz

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952