07.02.2013 10:46

Úhrada sociálních služeb - ochranný limit

Zástupkyně České asociace paraplegiků - CZEPA jednaly 6. února 2013 osobně s Ing. Davidem Kafkou, náměstkem ministryně pro sociální a rodinnou politiku při Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Mezi tématy byla i problematika překračování ochranného limitu při poskytování sociálních služeb.

V praxi jde o to, že evidujeme případy, kdy poskytovatel osobní asistence účtuje plnou sazbu za poskytování osobní asistence (120 Kč/hod) a současně po klientovi žádá příspěvek na úhradu času nezbytného k zajištění úkonu (čas pečovatele strávený na cestě ke klientovi).

Náměstek Ing. D. Kafka nám dodatečně emailem poskytl metodické vysvětlení k §5 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Podle metodického vysvětlení se maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence 120 Kč/hod. týká pouze výčtu výkonů uvedených v §5 (základní činnosti při poskytování osobní asistence) uvedené vyhlášky. Jde o komplexní a konečnou hodinovou cenu služby, která začíná prvním úkonem u klienta a končí posledním úkonem u klienta. Hodinová cena služby v sobě tedy obsahuje i režie poskytovatele různého druhu, které nemohou být ještě znovu k hodinové sazbě připočítávány. 

Pokud se někoho z Vás uvedená problematika týká, uvedené metodické vyjádření Vám poskytneme.

  

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952