07.01.2019 09:55

Tisková zpráva - Zkušení vozíčkáři s poraněním míchy pomáhají

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. v roce 2019 naplno spouští projekt Peer mentoringu. Celkem 7 zkušených vozíčkářů, peer mentorů, již má první kontakty s klienty, kterým pomáhají „postavit se na vlastní nohy“.

V České republice je projekt jedinečný, celý koncept se liší také od zahraniční zkušenosti. Specializovaný tým České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s vybral 14 kandidátů, pro které uspořádala asociace od dubna do září 2018 celkem pět navazujících týdenních setkání, v jejichž rámci prošli sebezkušenostním tréninkem vedeným terapeuty. Každý týden byl také navíc obohacen o školení na téma spinální problematiky, psychologie a komunikace s klientem a  také téma sociálně právní oblasti. Do praxe vybral specializovaný tým České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. 7 peer mentorů.

„Zejména sebezkušenostní výcvik je v projektu ojedinělý. V praxi jsme tak ověřili psychosociální zpracování vlastního traumatu peer mentorů a tak i jejich předpoklad pro profesionální podporu vozíčkářů, kteří jsou krátce po úrazu. V zahraničí je často dostačujícím předpokladem pro práci peer mentora pouze dlouhodobá zkušenost se životem na vozíku říká Alena Jančíková, ředitelka CZEPA.  

V České republice přibývá ročně v průměru 170 jedinců po poranění míchy, kteří jsou k pohybu nuceni používat invalidní vozík.

„Jsem velmi potěšena, že Česká asociace paraplegiků dostala příležitost spustit projekt peer mentoringu, a že peer mentoři již pomáhají. Pro pacienty krátce po úrazu míchy je pomoc průvodce s podobnou zkušeností obrovskou a nenahraditelnou podporou. Tímto projektem zároveň plníme jeden z hlavních cílů asociace, tedy navrátit vozíčkáře krátce po úrazu zpět do aktivního života, do práce, ke studiu, k rodině. Jde o podporu nejen vozíčkářů samotných, ale také příspěvek celé společnosti i ekonomiky ČR, kdy se vozíčkáři, často v produktivním věku, navracejí zpět do zaměstnání a státu odvádějí daně, oproti těm, kteří zůstávají pacienty dlouhodobě a zůstávají závislí na pobírání dávek a rodině“ říká Alena Jančíková, ředitelka CZEPA.

Možnost domluvit si schůzku s peer mentorem mohou všichni pacienti po poranění míchy. Podpora peer mentorů je určena nejen vozíčkářům, ale také jejich rodinným příslušníkům z celé ČR. Česká asociace paraplegiků tak pomáhá i v regionech. Služba je bezplatná.

Peer mentoring

 

Cílem projektu peer mentoring České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. je podpořit vozíčkáře krátce po úrazu míchy v návratu do aktivního života.

 

 

Peer mentor je muž nebo žena s poraněním míchy. Žije na vozíku delší čas a žije ve srovnatelné kvalitě života jako zdravý člověk. Chápe, jak těžkou životní situaci poranění míchy přináší.

  • Nové uživatele vozíku provází obdobím návratu do běžného života, k rodině, přátelům, do zaměstnání a do školy, ke sportu a dalším zájmům. 
  • Pomáhá rodinám a přátelům nových vozíčkářů vyrovnat se s postižením blízkého člověka a nalézt cestu, jak mu poskytnout nejvhodnější podporu. Projekt je financován Evropskou unií.

Peer mentoři prošli odborným výcvikem a spolupracují se zkušenými odborníky - spinální specialistkou, sociální pracovnicí a psychologem a pracují pod odbornou supervizí.

Služba je pro zájemce bezplatná. Projekt je financován Evropskou unií.

Na webových stránkách České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. v sekci peer mentoring jsou k dispozici také příběhy sedmi vybraných  peer mentorů. 


Více zde: https://www.czepa.cz/cinnost/peer-mentoring

 

Česká asociace paraplegiků – CZEPA 

Jsme nezisková organizace, která sdružuje vozíčkáře s poraněním mích z celé ČR. Hájíme jejich zájmy, usilujeme o vytvoření podmínek pro jejich plnohodnotný život a pro integraci do většinové společnosti. Provázíme je obdobím po úraze i celým dalším životem. Více na www.czepa.cz


Kontakt:

Koordinátorka projektu Peer mentoring 
Petra Černá

tel: 776 680 444

cerna@czepa.cz

 

PR
Veronika Friebová

tel: 608 043 331

friebova@czepa.cz

 

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952