21.02.2019 11:16

Paraplegici natočili video o sexu

 

Spinální specialistka České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s., paní Zdeňka Faltýnková, je autorkou scénáře edukačního videa, které nemá v české historii obdoby. Cílem zhruba čtyřicetiminutového filmu je zkvalitnění sexuálního života vozíčkářů po poranění míchy.

Video s názvem Partnerské vztahy, sex a rodičovství je první ucelenou informací s praktickými ukázkami. Velmi citlivou a důstojnou formou přibližuje intimitu a sexuální praktiky vozíčkářů, jak žen, tak i mužů. Zároveň prezentuje, že lidé, po poranění míchy, mohou žít ve srovnatelné kvalitě partnerského i rodinného života jako před ochrnutím.

Film obsahuje svědectví v prožívání vlastní sexuality a praktické rady zkušených vozíčkářů, sexuální polohy, kompenzační a erotické pomůcky, ale také komentáře odborných lékařů a dalších specialistů na spinální problematiku.

„Kvalita života vozíčkáře se neodvíjí pouze od příznivé integrace, zaměstnání, ale především od uspokojení základních potřeb a tím je i partnerská intimita“, doplňuje Faltýnková, která již zprodukovala 24 edukačních videí na různá témata paraplegiků a tetraplegiků.

Filmy jsou k dispozici na DVD nosičích a flash discích v České asociaci paraplegiků – CZEPA, z.s. zdarma.

Vzhledem k tomu, že video je strukturováno do 7 kapitol, představíme jednotlivé kapitoly postupně na komunitním portále Vozejkov.cz a prostřednictvím facebookových stránek @czepa.cz a @vozejkov. První kapitola bude uveřejněna v neděli 24.2.2019.

Od 6.5.2019 bude celý film k dispozici v plné verzi na kanálu YouTube.com pod názvem Partnerské vztahy, sex a rodičovství po poškození míchy.

DVD vzniklo za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.                    

Zdeňka Faltýnková

Specialistka na spinální problematiku, fyzioterapeutka, ergoterapeutka. Spoluzakladatelka České asociace paraplegiků - CZEPA, z.s. a Centra Paraple o.p.s. Od roku 1978 pracuje na klinických pracovištích s neurologickou problematikou (FN Královské Vinohrady, KRL Albertov, Centrum Paraple o.p.s.). Je členkou Unie fyzioterapeutů ČR a České společnosti pro míšní léze při ČLS JEP.

Je externí vyučující studentů fyzioterapie a ergoterapie. Autorka odborných publikací a edukačních filmů. V roce 2012 získala ocenění ministra zdravotnictví ČR za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů.

Od roku 2017 je členkou Pacientské rady MZ ČR. Rada má 24 členů, vybraných podle přísných kritérií s důrazem na co nejvyrovnanější zastoupení pacientů s různými diagnózami.

Publikace a DVD České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. vytváří informační a publikační materiály dlouhodobě. Poskytují ucelený pohled na problematiku vozíčkářů s poškozením míchy. Jsou určeny především klientům samotným, jejich blízkým, osobním asistentům, pečovatelům a mohou být užitečné také studentům fyzioterapie, ergoterapie, ošetřovatelství, speciální pedagogiky a dalším.
Více zde: https://www.czepa.cz/cinnost/publikace-a-dvd/

 


 

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952