02.06.2011 10:40

Svaz paraplegiků je členem Evropské federace míšních poranění

V květnu 2011 se v Holandsku konal kongres ESCIF (European Spinal Cord Injury Federation) s mezinárodní účastí členských organizací z celé Evropy. Zástupkyně Svazu paraplegiků byly při tom.

Členy této federace jsou asociace lidí po poškození míchy z evropských zemí. Podobné asociace, jako je ta naše - Svaz paraplegiků (Czech Paraplegic Association, zkratka CZEPA).

Na setkání si delegáti z celé Evropy vyměňovali zkušenosti a prezentovali problematiku lidí s míšním poraněním ve své zemi. Účastníky zajímaly především:

  • statistiky úrazovosti;
  • systémy zdravotní péče v akutním stadiu po poškození míchy (počty spinálních jednotek a rehabilitačních ústavů);
  • systémy celoživotní podpory vozíčkářů (zdravotní, sociální, rehabilitace, sport);
  • zaměstnanost lidí po poškození míchy;
  • činnost asociací (oslovování a informování „nových“ vozíčkářů, přímá podpora v regionech - tzv. peer to peer, připomínkování legislativy v zájmu vozíčkářů, chráněné a startovací bydlení atd.)

 

 

>> více fotografií z kongresu

Důležitým přínosem pro všechny účastníky byla otevřená debata o problémech, se kterými se daná země potýká. Například se špatnou evidencí lidí po poškození míchy. Přitom znalost čísel je důležitá - asociace dané země například může při prosazování zájmů a práv argumentovat vysokým počtem těchto lidí v zemi a snáze tak naplňovat své poslání a cíle.

Na tomto mezinárodním kongresu se potvrdily i naše české zkušenosti: pokud člověka ochrnutého po poškození míchy krátce po úrazu maximálně podpoříme a zajistíme mu možnost komplexní rehabilitace, vytvoříme mu vhodné podmínky pro život, vybavení vhodnými pomůckami včetně sportovních pomůcek, investice se mnohonásobně vrátí. Takový člověk nezůstane pasivním, ale obvykle se rychle vrátí zpět do běžného života, do většinové společnosti. Navzdory zdravotnímu postižení je takový člověk aktivní a společnosti přínosný.

„Český“ Svaz paraplegiků nastavil nyní takovou strategii, abychom se maximálně přiblížili asociacím vozíčkářů ve vyspělých zemích (Švýcarsko, Velká Británie, Norsko). Věřím, že svou prací a zejména díky Vám, členům našeho sdružení,  docílíme toho, aby se do podvědomí veřejnosti již nevkrádaly zkreslené předsudky o životě vozíčkářů.  Přeji si, abychom mohli žít stejně kvalitním životem,  jako v době "bez vozíku"

Alena Jančíková
ředitelka o.s. Svaz paraplegiků

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952