23.12.2015 12:37

Souběh pomůcek zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR

Začátkem prosince 2015 se na kancelář CZEPA začali ozývat klienti, kteří jsou pojištěnci Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR (dále jen ZP MV ČR). Jde o klienty, kteří pro svůj komplikovaný zdravotní stav užívají elektrický i mechanický vozík, oba řádně schválené revizním lékařem pojišťovny (a obvykle už několik let používané).

​​Aniž by došlo ke změně zdravotní pojišťovny​, žádosti klienta o novou pomůcku​ či změně zdravotního stavu klienta, ZP MV ČR obeslala klienty dopisem, v němž žádá o vrácení či odkoupení jednoho z vozíků. Stanovisko pojišťovny trvalo i přes námitky či odvolání klientů. Celkem se na kancelář naší asociace obrátilo sedm klientů, poškozených jednáním pojišťovny.

Tým České asociace paraplegiků - CZEPA v čele se zdravotní specialistkou Zdeňkou Faltýnkovou zahájil řadu jednání se zástupci ZP MV ČR, ale i dalšími subjekty. Dočasným výsledkem bylo rozhodnutí ZP MV ČR, že oslovení klienti pomůcky nemusí vracet do určeného termínu 31. 12. 2015. Další jednání budou pokračovat v lednu 2016, kdy předpokládáme přítomnost všech kompetentních a zainteresovaných účastníků.

Pokud patříte mezi poškozené klienty zdravotní pojišťovny, napište nám bližší informace a kontakt na Vás na email czepa@czepa.cz, abychom mohli dále jednat i ve Váš prospěch.

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952