23.12.2015 12:36

Souběh pomůcek zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR

Souběh pomůcek zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR

Začátkem prosince 2015 se na kancelář CZEPA začali ozývat klienti, kteří jsou pojištěnci Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR (dále jen ZP MV ČR). Jde o klienty, kteří pro svůj komplikovaný zdravotní stav užívají elektrický i mechanický vozík, oba řádně schválené revizním lékařem pojišťovny (a obvykle už několik let používané).

Aniž by došlo ke změně zdravotní pojišťovny​, žádosti klienta o novou pomůcku​ či změně zdravotního stavu klienta, ZP MV ČR obeslala klienty dopisem, v němž žádá o vrácení či odkoupení jednoho z vozíků. Stanovisko pojišťovny trvalo i přes námitky či odvolání klientů. Celkem se na kancelář naší asociace obrátilo sedm klientů, poškozených jednáním pojišťovny.

Tým České asociace paraplegiků - CZEPA v čele se zdravotní specialistkou Zdeňkou Faltýnkovou zahájil řadu jednání se zástupci ZP MV ČR, ale i dalšími subjekty. Dočasným výsledkem prosincových jednání bylo rozhodnutí ZP MV ČR, že oslovení klienti pomůcky nemusí vracet do určeného termínu 31. 12. 2015. 

CZEPA poskytla vešekré podklady Národní radě osob se zdravotním postižením ČR, jejíž předseda Mgr. Václav Krása 27. ledna 2016 jednal s generálním ředitelem ZP MV ČR. Výstupem tohoto jednání bylo uznání chybného postupu ze strany pojišťovny - viz. zpráva NRZP ČR ze dne 27.1. 2016: 

Vážení přátelé,
dnes jsem jednal s vedením Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra o snaze pobočky v Praze odebírat invalidní vozík osobám, které současně používají mechanický invalidní vozík a elektrický invalidní vozík. Tato zdravotní pojišťovna koncem roku začala u svých pojištěnců požadovat vrácení jednoho ze zapůjčených vozíků anebo požadovala vrátit zůstatkovou finanční hodnotu jednoho z nich. Pan generální ředitel MUDr. David Kostka, MBA na jednání s námi potvrdil, že pojišťovna nemůže požadovat vrátit vozík, který byl řádně odborným lékařem předepsán, pojišťovnou schválen a vydán. To znamená, že v případě těch pojištěnců, u kterých byla vznesena žádost o vrácení vozíku, se postupovalo špatně. Příslušní pracovníci byli poučeni o tom, že takto nemají postupovat a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra se omlouvá za nepříjemnosti, které některým pojištěncům způsobila. Pokud se stalo, že vozík byl již pod nátlakem odebrán osobě, která je pojištěncem Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, tak bude nejlepší, když se obrátíte na pojišťovnu, například na paní ředitelku PharmDr. Ivanu Cimalovou, MBA se žádostí o nápravu stavu a kopii žádosti pošlete na adresu v.krasa@nrzp.cz. Podle našeho odhadu se jedná pouze o několik jednotlivců.

Přeji Vám všechno dobré.
Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR 


Projekt Prosazování práv vozíčkářů s poraněním míchy byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952