06.08.2014 15:28

Sociální šetření při příspěvku na péči

 

Od jara 2014 se na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR schází pracovní skupina, která se zabývá úpravami sociálního šetření ve věci posuzování příspěvku na péči. CZEPA nabídla svou aktivní spolupráci a 17. 6. 2014 se pracovnice asociace zúčastnily prvního jednání této skupiny. Připomínkovaný materiál normativní instrukce k sociálnímu šetření je velmi rozsáhlý, jednání proto bude pokračovat. Už během tohoto setkání CZEPA tlumočila zkušenosti klientů a předložila argumenty pro vhodnost sociálního šetření multidisciplinárním týmem. 
 

23. července 2014 se zástupkyně CZEPA zúčastnily jednání pracovní skupiny na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Toto jednání navazovalo na předchozí červnové, tématem bylo dokončení připomínek k normativní instrukci při provádění sociálního šetření při příspěvku na péči. CZEPA přednesla palčivé zkušenosti z praxe (zejména stav, kdy příspěvek na péči není vyřízen v době ukončení hospitalizace a problematické posuzování základní životní potřeby „komunikace“). Další činnost pracovní skupiny bude výhledově pokračovat; ještě v letošním roce mají být otevřena jednání o koncepčních změnách zákona o sociálních službách.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí svolalo dne 15. 9. 2014 členy odborné komise neziskových organizací. Předmětem jednání byl podnět MPSV ČR k vyjádření názoru na novelu zákona č. 108/2006 Sb., kterým NRZP ČR prostřednictvím poslance Víta Kaňkovského podává návrh na změnu zákona (aby byl při řízení příspěvku na péči přiznán IV. stupeň těm OZP, kteří potřebují pomoc při všech základních životních potřebách kromě „orientace“ a „komunikace“). CZEPA se veřejně vyjádřila pro předložený návrh. Navíc jsme v diskuzi poukázali na příklady z praxe; zástupce MPSV nabídl u výjimečných případů možnost přešetření.
 

Dne 11. 2. 2015 byla Česká asociace paraplegiků - CZEPA pozvána na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR k pokračujícímu jednání, týkající se tvorby Normativní instrukce k provádění sociálního šetření při příspěvku na péči. Více informací zde.

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952