15.11.2011 18:07

Sociální reforma

Od začátku roku 2011 sledujeme vývoj sociální reformy. V jednotlivých fázích jsme zpracovali připomínky a stanoviska organizace. 

 

Březen 2011

V březnu v návrzích sociální reformy zcela chybělo poskytování příspěvku na koupi auta, příspěvek na provoz auta by nedostali pracující zdravotně postižení, nebyly jasné návaznosti na průkazky ZTP/P, finanční limity na pořízení zvláštních pomůcek byly nízké, spoluúčast žadatelů vysoká. Proto jsme vyzvali členy SP k reakci a část těchto výpovědí postoupili se stanoviskem organizace Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.

přílohy:
stanovisko SP
odpověď z MPSV

 

Duben 2011:

Zástupkyně SP se zúčastnily kulatého stolu na téma sociální reforma v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Abychom poslancům přiblížili finanční náklady života člověka s poškozením míchy, zpracovali jsme tři modelové kazuistiky. Materiál jsme poté postoupili i ministru Ing. Drábkovi.
 

přílohy:

stanovisko SP

vyjádření MPSV ČR

 

 

Květen 2011:

Na pozvání Svazu měst a obcí České republiky jsme se 17.5.2011 zúčastnily „Kulatého stolu k Sociální reformě I“, pořádaného pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové. Na tomto setkání byly zejména zástupci jednotlivých měst a obcí, dále zástupci Ministerstva vnitra, NRZP ČR, Unie zaměstnavatelských svazů, sociální komise Asociace krajů a další. Bohužel, pozvaní zástupci MPSV ČR se jednání nezúčastnili. 
K příležitosti takového setkání se zákonodárci jsme připravili soubor dalších připomínek organizace. V rozpětí několika dní současně probíhala řada jednání Národní rady zdravotně postižených ČR, která se zástupci MPSV ČR vyjednala poměrně uspokojivou verzi reformy. Připomínky SP tak již nebyly aktuální, nicméně k původnímu návrhu zákona byly relevantní.
 

přílohy:

stanovisko SP

 

 

Červen 2011:

Spojili jsme se s členem Svazu paraplegiků panem Martinem Zachem, abychom společně upozornili poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na nedostatky v oblasti návrhu zákona o dávkách pro zdravotně postižené. Vyjádření SP jsme poskytli všem poslancům PSP ČR, s některými jsme tak navázali následující komunikaci.
 

přílohy:

stanovisko SP

vyjádření MPSV ČR

 

 

Červen 2011: "Návrh SP na úhradu druhého vozíku"

Svaz paraplegiků se přidal k návrhu občanského sdružení ParaCentrum Fénix, Brno a postoupil poslancům PSP ČR návrh změny zákona o dávkách osob se zdravotním postižením ve věci úhrady druhého vozíku  ze sociálních důvodů.
 

přílohy:

stanovisko SP

 

 

Srpen 2011:

Při příležitosti 10. schůze Výboru pro sociální politiku PSP ČR připravil Svaz paraplegiků připomínky k návrhu zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Materiál jsme poskytli všem poslancům sociálního výboru a příspěvek na jednání osobně přednesla Bc. Dis. Dominika Horáková.

 

přílohy:

stanovisko SP

 

 

Září 2011:

10. schůze Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny ČR přijala 30. 8. 2011 návrh skupiny poslanců na změnu zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Obsahem návrhu je změna výplaty příspěvku na péči, aby nebyl poskytován - tak jako dosud - příjemci (osobám se zdravotním postižením), ale poskytovateli služby. Svaz paraplegiků zaslal 4. 9. 2011 stanovisko organizace všem poslancům PSP ČR.

 
příloha:
 
 

Listopad 2011

 
V listopadu 2011 dalo MPSV ČR do připomínkového řízení návrhy dvou vyhlášek. Připomínky na obě témata jsme postoupili zástupcům Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, NRZP ČR a poslancům Výboru pro sociální politiku PSP ČR.
 
Jde o návrh vyhlášky "seznam druhů a typů zvláštních pomůcek", na které je možné čerpat příspěvek v rámci zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. 
 
   stanovisko SP   
 
Dále Svaz paraplegiků připomínkoval návrh změny vyhlášky č. 505/2006 Sb., kde jde o o vymezení schopnosti zvládat základní životní potřeby (nový způsob hodnocení závislosti např. ve věci příspěvku na péči). 

 

stanovisko SP

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952