08.10.2019 18:20

Sociální pracovníci v Ostravě

Čtrnáct zejména sociálních a zdravotně-sociálních pracovníků z osmi pracovišť (spinální jednotky, rehabilitační ústavy, nestátní neziskové organizace pečující o lidi s poškozením míchy) se sešlo na výzvu asociace CZEPA již podvanácté. Expertní skupinu v sociální oblasti pro osoby s poraněním míchy tentokrát hostila FN Ostrava. Spolupracující pracoviště se navzájem informovaly o aktuálních novinkách, účastníci navštívili místní spinální jednotku.

V rámci odborného programu byla diskutována např. témata novely zákona o sociálních službách, příspěvku na péči a jeho nedávného zvýšení, přiznávání sociálních dávek klientům s neúplnou lézí (para/tetraparézy), krácené nemocenské u poživatelů ID III. stupně, nedostatečné kapacity sociálních služeb (zejména z personálních důvodů nedostatku dlouhodobých zájemců o poskytování péče) či žádostí o prodloužení průkazu ZTP.

Z odborné diskuze vzešla doporučení směrem k uživatelům – např. požádat o seznámení se záznamem sociálního šetření při příspěvku na péči již v okamžiku jeho provedení (tedy doma, kdy sociální pracovník ÚP sociální šetření s klientem provádí, ev. hned po vytvoření jeho elektronické verze na ÚP); dále seznámení se s vydanými lékařskými zprávami o zdravotním stavu a jejich obsahem, jejich kopie pro uchování klientem pro vlastní potřebu a jejich řádné předání praktickému lékaři. V případech žádosti o prodloužení průkazu ZTP/P se přítomní sociální pracovníci shodli, že vhodné je žádost o prodloužení průkazu zaslat na příslušný ÚP v předstihu cca 4 měsíců doporučeně poštou (osobně je žádost přijímána obvykle měsíc předem, ale posouzení zdravotního stavu bývá v praxi delší, proto je mnoho držitelů bez platného průkazu a bez možnosti využívání jeho výhod).

Děkujeme pracovníkům FN Ostrava za přijetí a vytvoření velmi přátelského prostředí pro jednání. Přítomným členům expertní skupiny pak za jejich osobní účast a aktivní sdílení odborných zkušeností.

 

 

 

Foto - archiv CZEPA

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952