12.03.2013 12:50

sKarta - návrh zákona

Česká asociace paraplegiků - CZEPA jako členská organizace Národní rady osob se zdravotním postižením ČR dostala návrh zákona týkající se sKaret. Přinášíme stručné výstupy, které by - v případě přijetí návrhu zákona - mohly platit; materiál je zpracován pro potřeby CZEPA. Současně uvádíme stanovisko asociace k tomuto návrhu.
 
Základní informace z návrhu zákona ve vztahu ke kartě sociálních systémů
 
Návrh zákona hovoří o těchto tématech:
 
- žadatel o dávku dává zmocnění k předání osobních údajů, vyhotovení karty zřizuje držitel bankovní licence (dále banka)
 
- převzetí sKarty povinné do 6 měsíců od výzvy (hrozí pozastavení výplaty dávek)
 
- pro držitele je povinná pouze identifikační funkce karty (účet u banky nebude zřizován automaticky, ale platební funkce sKarty bude zřízena na žádost držitele)
 
- využívání platební funkce je dobrovolné, dle rozhodnutí příjemce (pokud se držitel sKarty dobrovolně rozhodne o využívání platební funkce, tato funkce bude aktivována a vznikne soukromoprávní vztah s bankou podle všeobecných obchodních podmínek)
 
- příjemce dávek se rozhodne, zda dávky nechá přeposílat na svůj běžný účet z účtu ÚP či zda aktivuje platební funkci karty (bude mu zřízen účet u banky /ČS a.s./, bude moci vybírat z bankomatů, platit u obchodníků či využívat funkci CashBack)
 
- protože se neslučuje, aby průkaz osoby se zdravotním postižením (ZTP/P) formou sKarty jako veřejná listina měl i funkci platební karty, navrhuje se, aby handicapovaní žadatelé dávek měli karty sociálních systémů dvě: jednu identifikační (ZTP/P) a pokud zvolí i platební funkci, tak i druhou sKartu s funkcí platební (zřízení účtu u ČS a.s., možnost vybírat z bankomatů, platit u obchodníků, využívání funkce CashBack)
 
- za posílání dávek prostřednictvím poštovní poukázky (složenky) hradí příjemce dávky odměnu bance – netýká se dávek hmotné nouze, kdy je odměna hrazena státem
 
- navrhované možnosti výplaty jsou trojím způsobem:
 
1) převodem na účet z jednotného výplatního místa (prostřednictvím ÚP)
 
2) poštovní poukázkou z jednotného výplatního místa (prostřednictvím ÚP)
 
3) prostřednictvím platební funkce sKarty (prostřednictvím ČS a.s., odtud převodem, z bankomatu, v obchodě)
 
- dle návrhu zákona by předání oprávnění o zpracování osobních údajů platilo od 30.6.2013, ostatní změny od 1.10.2013
 
 
 
Za Českou asociaci paraplegiků - CZEPA prostřednictvím NRZP ČR (partner MPSV ČR pro připomínkování legislativy) navrhujeme úpravu, která by se týkala všech dávek, které držitel sKarty může převzít formou poštovní poukázky:
 
Poplatek za odměnu za poštovní poukázku bude hrazen ze státního rozpočtu v případě držitele karty sociálních systémů, pokud 
 
- má přiznanou základní životní potřebu mobility podle zákona o sociálních službách a či podle odstavce 8, §38 zákona č. 329/2011 Sb. a současně
 
- místní (nejbližší) pobočka držitele licence nemá bezbariérový vstup, či pokud nejbližší bankomat držitele licence nesplňuje zásady bezbariérové přístupnosti (vše dle stavební vyhlášky 398/2009).
 
 
 
Chceme docílit toho, aby ten, kdo má uznané pohybové potíže a bariérový přístup k platebním funkcím sKarty, byl zproštěn poplatku za složenky.
 
 

 

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952