05.10.2018 09:17

Setkání sociálních pracovníků v Brně

10. setkání zejména zdravotně-sociálních a sociálních pracovníků (Expertní skupina v sociální oblasti pro osoby s poškozením míchy) se uskutečnilo 4. 10. 2018 na půdě FN Brno. Poradenští pracovníci spinálních jednotek, spinálních rehabilitačních jednotek a návazných nestátních organizací poskytujících služby a pomoc klientům/pacientům s poškozením míchy se od roku 2014 schází pravidelně.

Jubilejní setkání poskytlo prostor pro návštěvu Spinální jednotky FN Brno a sdílení aktuálních informací z jednotlivých pracovišť. Asociace CZEPA představila nový celorepublikový projekt podpory zkušených vozíčkářů (peer mentorů) novým klientům s poškozením míchy a jejich rodinám. Tři peer mentoři se osobně představili a přítomným nabídli spolupráci při provázení spinálních klientů a jejich blízkých v jednotlivých regionech.

V navazujícím jednání bylo odborně diskutováno několik témat, mezi která patří poskytování zdravotně-sociálních služeb v přirozeném prostředí osob se zdravotním postižením. Členové expertní skupiny se na základě zkušeností jednotlivých pracovišť shodli, že kapacity sociálních služeb (terénních i pobytových) jsou pro cílovou skupinu klientů nedostatečné a navrhli navazující kroky pro budoucí jednání se zástupci MPSV ČR.

V souvislosti s poskytováním komplexních informací, zajištěním služeb, péče a vybavení klienta vhodnými kompenzačními pomůckami přítomní projednali i témata novely zákona o zdravotním pojištění, legislativní návrh na úpravu rychlosti elektrických vozíků a situaci v lékařské posudkové službě.

Pravidelná setkávání pracovníků Expertní skupiny umožňují osobní kontakt, výměnu zkušeností, příkladů dobré praxe a současně prostor pro odbornou diskuzi nad každodenními problémy klientů s poškozením míchy (a jejich blízkých) a aktivní tvorbu návrhů pro hájení práv cílové skupiny. Byli to právě členové Expertní skupiny, kteří připravili podklady pro novelu zákona o sociálních službách, která od roku 2016 umožňuje řízení o příspěvku na péči za doby hospitalizace prvožadatele.

Děkujeme kolegům FN Brno za vytvoření podmínek pro výroční setkání a všem přítomným za účast a podnětnou diskuzi.

 

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952