20.04.2016 08:58

Setkání expertní skupiny sociálních pracovníků v Hrabyni

14. dubna 2016 se sešli sociální pracovníci a zdravotně sociální pracovníci na dalším pracovním setkání. Zástupci sociální práce ze spinálních jednotek Praha, Brno, Ostrava; spinálních rehabilitačních jednotek RÚ Hrabyně, Luže-Košumberk a z neziskových organizací CZEPA, ParaCENTRUM Fenix, Centrum Paraple, Liga vozíčkářů, Křižovatka handicap centrum a Debra ČR se sešli tentokrát na půdě Rehabilitačního ústavu Hrabyně.

 

​Právě na předchozích setkáních této expertní skupiny vznikl původní návrh na změnu zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., který upravuje současný § 26 (zastavení řízení o příspěvku na péči z důvodu hospitalizace prvožadatele). Tento návrh byl postoupen NRZP ČR a MPSV ČR a 13. 4. 2016 byl na návrh poslance Víta Kaňkovského schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. V legislativním procesu tak postupuje do Senátu Parlamentu ČR. ​

 

Na aktuálním jednání se členové expertní skupiny zabývali zejména tématy schvalování a vlastnictví prostředků zdravotnické techniky zdravotními pojišťovnami, tématem odpočtu DPH při koupi motorového vozidla, výší příspěvku na zvláštní pomůcku - poskytovaného na pořízení motorového vozidla, projednány byly i zkušenosti z řízení o příspěvku na péči. Jednotlivá témata jsou rozsáhlá a proto lze předpokládat jejich pokračování v připravovaném navazujícím jednání, které se uskuteční v říjnu 2016 na půdě Hamzovy odborné léčebny v Luži-Košumberku.

 

Děkujeme kolegům RÚ Hrabyně za pozvání a všem přítomným sociálním pracovníkům za osobní účast. Těšíme se na další spolupráci.

 

Dominika Horáková a Hana Sixtová 

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952