01.06.2011 18:16

Role neziskových organizací při prosazování práv pacientů

Součástí odborného semináře byly zajímavé přednášky.


MUDr. Mgr. Tamara Těšínová z Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva posluchače seznámila se základními principy vztahu lékař – pacient: v ČR platí zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu. České legislativě je však nadřazena evropská Úmluva o lidských právech a biomedicíně (96/2001 Sb.m.s.), která říká, že „Nikoli prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.“ V praxi jde o to, že pokud bude lékař navrhovat vhodnou léčbu či postup, ale pacient bude mít jiné přání, lékař se má řídit vůli pacienta. Současně má lékař brát zřetel na dříve vyslovená přání pacienta ohledně lékařského zákroku - pokud pacient není ve stavu, kdy může vyjádřit své přání.


MUDr. Tomáš Doležal z Institutu pro zdravotní ekonomiku a technology assessment – iHETA přednesl příspěvek Současná situace a očekávané změny v principech úhrady zdravotní péče a možné dopady pro pacienty. Zhodnotil, že současná zdravotní péče je široce dostupná, ale kvalita a výkonnost není systematicky sledována – systém je zaměřen na kontrolu nákladů a není schopen účinně měřit kvalitu péče. Možné řešení vidí v úpravě počtu lůžek, v centralizaci specializované péče, v průhlednosti výběrových řízení, omezení dvojí péče atd. Zatímco zdravotní pojišťovny hradí i banální onemocnění s nízkými náklady, omezují nákladnou a specializovanou péči. Je třeba si stanovit priority a dohodnout se, co si pacient může platit sám a co hradit z veřejného zdravotního pojištění.

 

 

Dr. Pamela Walsh, PhD. z Eastern Michigan University, USA, přednášela na téma „Jak mohou neziskové organizace hájit zájmy pacientů“. Potvrdila, že organizace má mít stanovený strategický plán činnosti, zajistit si potřebné informace a fakta, vypracovat si vztah s úředníky či poslanci a tyto vztahy „pěstovat“. A v neposlední řadě, že je důležité, aby se organizace v obhajobě či lobby za společný cíl spojily dohromady.

 

Odborný seminář pořádaly Neziskovky.cz ve spolupráci s Novartis Oncology, pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové 24.5.2011. 

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952