01.03.2014 10:48

První CZEPA edukační seminář správného sezení v Pardubicích

Čtvrteční odpoledne 27. 2. 2014 měl premiéru první edukační seminář na téma „Principy správného sezení, výběr a nastavení vozíku“. Tímto prvním seminářem odstartovala CZEPA  společný  projekt vzdělávání vozíčkářů s firmou Sunrice Medical divize Medicco, která před několika lety jako první začala se vzdělávání m zdravotnických pracovníků. Seminář se konal v krásných prostorách společenského sálu v Kosatci v Pardubicích. Byl sice určen především uživatelům vozíku, kteří jsou v důsledku špatného sedu ohroženi především dekubity a deformitami pohybového ústrojí, ale byl užitečný i odborníkům, kteří s vozíčkáři pracují. Mile nás překvapilo, že pozvání přijalo na 60 účastníků, z toho 15 vozíčkářů, 6 asistentů, 13 ergoterapeutů, 7 fyzioterapeutů, 8 speciálních pedagogů a dalších pracovníků v sociální a pedagogické oblasti.

Cílem semináře bylo seznámit posluchače s principy správného sezení, s příčinami a důsledky špatného sezení a používání vozíku, s měrnými parametry vozíku a možnostmi korekce sedu prostřednictvím vhodného příslušenství vozíku a také výběru typu sedacího polštáře. Odborných přednášek se zhostila Zdeňka Faltýnková a Michal Vašíček. Nejvíce času se pořadatelé, mezi nimiž byli i čtyři technici společnosti Medicco, věnovali konzultacím nastavení a úprav vozíku účastníků semináře. Velký zájem byl o nabídku měření rozložení tlaku pod sedacími partiemi přítomných dospělých i dětských uživatelů vozíku. Přístrojem Conformat, který CZEPA pro účel prevence pro své klienty pořídila, poskytovala měření  a konzultace fyzioterapeutka a ergoterapeutka Z. Faltýnková  s pomocí fyzioterapeuta Petra Vostřela z HOL Luže Košumberk a vozíčkáře Leoše Kroužela. Měřit se přišli i ti, kteří právě dekubit hojí. Více jak 20 lidí si venku zacvičilo s Jiřím Suchánkem, který ukazoval protahovací a korekční cviky pomocí overballů. Ty věnovala účastníkům cvičební jednotky společnost Medicco, která sponzorovala i občerstvení.

Velký dík za organizaci semináře patří nejen zaměstnancům Kosatce, kteří  pro nás připravili výborné pohoštění a celé odpoledne se o nás výborně starali, ale také mým milým kolegyním – ergoterapeutkám Adéle Perné a Míše Voltrové z pardubické Křižovatky – hendikep centra.

 Za organizační tým

Zdeňka Faltýnková

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952