05.09.2016 13:29

Přiznání příspěvku na péči v době hospitalizace

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. obsahoval v souvislosti s příspěvkem na péči ustanovení § 26, odst. 1, písm. b): "Krajská pobočka Úřadu práce přeruší řízení o příspěvku na dobu, na kterou je osobě poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace, pokud nebylo do dne přijetí osoby k hospitalizaci provedeno sociální šetření."

V případech dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jsou žadatelé o příspěvek dlouhodobě hospitalizovaní. Výše uvedené ustanovení zákona řízení o přiznání příspěvku na péči prodlužovalo a zdravotně postižení žadatelé si bez přiznaného příspěvku nemohli zajistit sociální služby dle svých potřeb. 

Česká asociace paraplegiků - CZEPA v roce 2014 iniciovala vznik Expertní skupiny v sociální oblasti pro osoby s poškozením míchy. Tato expertní skupina se problematickým § 26 zákona o sociálních službách dlouhodobě zabývala a Národní radě osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) předložila prvotní návrh na změnu zákona. 

CZEPA ve spolupráci s NRZP ČR dosáhla změny novelou zákona č. 108/2006 Sb. od 1. 8. 2016. 

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952