06.01.2016 14:06

Příspěvek na péči - vaše práva

Lidé, kteří se pohybují na vozíku nejen z důvodu ochrnutí po poškození míchy, jsou každodenně závislí na pomoci dalších osob. Příspěvek na péči je základní sociální dávkou, která je významným finančním zdrojem pro úhradu nezbytné osobní asistence - ať už ji poskytují rodinní příslušníci, registrovaní poskytovatelé sociálních služeb či často sousedé a přátelé ve funkci asistenta sociální péče.
 
Za období let 2011 - 2015 pracovnice České asociace paraplegiků - CZEPA  v rámci odborného sociálního poradenství ve věci příspěvku na péči poskytly edukaci a podporu několika stům klientů.  "Velmi často se setkáváme s tím, že je člověku na vozíku neadekvátně přiznán příspěvek na péči ve stupni I. či je již přiznaný příspěvek na péči z moci úřední snižován. Pro obhajobu vlastních práv je třeba znalost právních předpisů a jejich souvislostí v běžném každodenním životě člověka se zdravotním postižením." říká Mgr. Dominika Horáková, DiS. sociální pracovnice CZEPA.
 
V uvedeném období celkem 70 klientů využilo možnost podrobné edukace či přímo písemné podpory ze strany České asociace paraplegiků - CZEPA. Dobrou zprávou je, že více než 80% podpořených klientů své nároky úspěšně obhájilo.
 
"Děkuji České asociaci paraplegiků - CZEPA za pomoc s tím, aby mě ÚP navýšil příspěvek na péči. Pomoc spočívala v tom, že jsem zaslal dokumentaci, kterou pracovnice CZEPA vyhodnotila, prostudovala ji a obratem mi poslala přesný návod, jak bych měl nadále postupovat. Zprávu jsem si vytisknul a podtrhnul klíčové věci. Na sociální šetření, které je jedno z klíčových věcí v posuzování stupně závislosti, jsem byl dobře připraven. Kdyby mi nepomohla CZEPA, tak bych nikdy příspěvek na péči sám nevybojoval."  Uvedl pan M. M. v září 2015 po poskytnutých konzultacích.
 
Se znalostí legislativy Vám mohou pomoci třeba právě pracovnice asociace CZEPA. Je dobré vědět, že mezi Vaše práva patří možnost nahlížet do celého spisu, který je ve Vaší záležitosti na Úřadu práce ČR veden, pořizovat si z něj opisy či kopie, v průběhu celého řízení navrhovat vlastní důkazy a podávat námitky (které musí ÚP vypořádat). Můžete požádat o osobní vyšetření příslušným posudkovým lékařem (tedy nenechat rozhodnutí posudkového lékaře pouze na základě dodaných lékařských zpráv). A samozřejmě, pokud nesouhlasíte s vydaným rozhodnutím, můžete podat do uvedené lhůty odvolání. Základní informace k příspěvku na péči a významné informace k procesu řízení o příspěvku na péči najdete na webu CZEPA.
 
Pan D. P. v srpnu 2015 uvedl "V prosinci 2014 jsem si podal návrh na zvýšení příspěvku na péči z druhého stupně na třetí stupeň. Jelikož jsem kvadruplegik a byl jsem přesvědčený, že dle mé diagnózy a současné metodiky přiznání příspěvku splňuji nároky na III. stupeň závislosti. Podal jsem žádost a aktuální lékařskou zprávu od neurologa na Úřad práce, pod který spadám. Po sociálním šetření a rozhodnutí posudkového lékaře mi návrh zvýšení byl zamítnut. Po doporučení v Centru Paraple, jsem se obrátil o pomoc s odvoláním na Mgr. Dominiku Horákovou, která mi velmi ochotně poradila a pomohla s odvoláním a navrhla postup, jak dále pokračovat. Vypracovala mi dopis s doporučením České asociace paraplegiků. V současné době mám již příspěvek III. stupně schválený. Jsem přesvědčený, že kdybych tuto podporu neměl, tak jsem zřejmě s odvoláním neuspěl. Rád bych touto cestou vyjádřil pochvalu České asociaci paraplegiků, konkrétně tedy Mgr. Dominice Horákové, DiS. za to, že mi pomohla s tímto odvoláním. Navíc, bych rád zdůraznil, že kromě vyřízení této žádosti na mě velmi zapůsobil empatický a hlavně lidský přístup. Je to opravdu moc fajn, že tato organizace existuje a člověk v mé, nebo podobné situaci se má na koho obrátit. Děkuji a přeji všem v CZEPA mnoho úspěchů."
 
Pokud potřebujete radu či pomoc, neváhejte se na nás obrátit.
Mgr. Dominika Horáková, DiS.; Hana Sixtová
Tel.: 775 980 952, email: czepa@czepa.cz.
 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952