08.01.2013 11:10

Připomínkování zdravotní legislativy v roce 2012

K připravovanému Zákonu o zdravotnických prostředcích a tvorbě nového kategorizačního stromu dělení zdravotnických prostředků, výše úhrad, preskripční omezení atd. byla vytvořena na Ministerstvu zdravotnictví (dále MZ) pracovní skupina, skládající se ze zástupců pojišťoven, průmyslu (SVDZP) a odborných společností.

Zdeňka Faltýnková zastupovala Českou společnost míšních lézí a Českou asociaci paraplegiků - CZEPA. Zástupci těchto společností připomínkovali hlavně skupinu 02 – zdravotní pomůcky pro inkontinentní pacienty a skupinu 07 – zdravotní pomůcky pro pohybově postižené pacienty. Kromě 3 jednání na MZ se Zdeňka Faltýnková účastnila 2 kulatých stolů a 2 jednání s výrobci a dovozci pomůcek, kde se připravovaly podklady pro jednání na MZ.

V souvislosti s problémy předepisování současně mechanického vozíku, elektrického vozíku a lůžka – souběh pomůcek – se konala 2 jednání se zástupci VZP ve spolupráci s NRZP. VZP podporuje nezbytnou účast ergoterapeuta či fyzioterapeuta při výběru a doporučení dražších vozíků a souběhu pomůcek – odrazí se při tvorbě metodiky pro specifikaci uživatele versus odpovídající pomůcka (pracovní skupinu pro tvorbu metodiky tvoří MUDr. Karel Moses, MUDr. Lia Vašíčková a Zdeňka Faltýnková). Výsledkem je zatím vytvoření expertní skupiny pro souběh zdravotních pomůcek při VZP, na kterou se při řešení problémů našich klientů obracíme.

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952