07.10.2013 14:07

Pomůcky pro život spinálních pacientů aneb CZEPA a její přátelé opět vzdělávali a vydělávali na vozík

Moderní bezbariérové Kulturní centrum 101010 ve Vratislavicích u Liberce se stalo místem konání 3. konference České asociace paraplegiků – CZEPA s názvem „Pomůcky pro pohyb spinálních pacientů“. Tato odborná multioborová konference, určená fyzioterapeutům, ergoterapeutům, lékařům, zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům i samotným vozíčkářům nejen s poškozením míchy, měla opět benefiční charakter.  Výtěžek konference, se kterou nám již opakovaně pomáhal generální sponzor  akce  - firma Otto Bock, půjde na nákup lehkého variabilního vozíku pro Spinální jednotku v Liberci. Ačkoli účast na konferenci nebyla tak hojná, jak bychom si přáli, díky spřáteleným vystavujícím firmám výtěžek konference pokryje nákup vozíku pro nové spinální pacienty. A přítomných 74 účastníků ocenilo odborný a zajímavý program.
 
Program konference byl pestrý, přednášek se zhostili fyzioterapeuti a ergoterapeuti z klinické zájmové skupiny při UNIFY ČR, rehabilitační lékaři, sociální pracovníci, odborníci z firem a řada vozíčkářů. Konferenci zahájil svým sdělením o výskytu a hrůzných důsledcích dekubitů MUDr. Jaroslav Šrám, primář liberecké spinální jednotky. I naše asociace na jeho ambulanci posílá řadu svých klientů s žádostmi o pomoc, kterým se snaží vyhovět a leckdy jde i o záchranu života.
 
Na rozdíl od předcházejících dvou konferencí, konajících se ve prospěch spinálních jednotek v pražském Motole a v Ostravě, se přednášek aktivně účastnilo 9 vozíčkářů – paraplegiků i tetraplegiků. Svým sdělením o subjektivně pociťovaných výsledcích léčby a jejího přínosu pro zlepšení pohybu a soběstačnosti výborně doplňovali prezentace odborníků. Poslední blok konference patřil téměř celý přednášejícím na vozíku. Ti mluvili o svých zkušenostech, zážitcích i emocích, které jim přináší pohyb prostřednictvím adaptovaných sportovních pomůcek jak v interiéru, tak v přírodě. Právě tito přednášející, kteří se většinou poprvé prezentovali před odborným publikem, sklidili největší potlesk od již řídnoucího počtu účastníků v pozdním odpoledni. Jejich zkušenosti jsou vždy důležitou zpětnou vazbou pro všechny zdravotníky.
 
Poděkování za úspěšně proběhlou akci patří všem partnerům. Především Kulturnímu centru 101010 za snížení nákladů na pronájem prostor a catering, generálnímu sponzoru firmě OttoBock a agentuře Bomton za fotografickou dokumentaci; všem sponzorským firmám za finanční podporu a prezentaci svých produktů, a samozřejmě všem přednášejícím, bez kterých by se konference nekonala. Velký dík za spolupráci, které si asociace CZEPA nesmírně váží, patří všem zaměstnancům Spinální jednotky v Liberci, včetně našeho společného kolegy – instruktora soběstačnosti Jirky Suchánka, kterému potleskem auditorium konference blahopřálo ke 2. místu Mistrovství Evropy ve stolním tenise.
 
Za organizační tým
 

Zdeňka Faltýnková

REFERENCE:

Vážení organizátoři konference CZEPA v Liberci 2013 !
Chtěla bych Vám velmi poděkovat za pozvání na tuto akci. Měla jsem možnost vyslechnout řadu velice zajímavých sdělení z odborné praxe, ale zejména osobní zkušenosti klientů. Tyto zpětné vazby jsou pro naši práci nesmírně důležité, protože nám pomáhají porovnávat naše profesionální hlediska s reálným životem. Byla jsem velmi mile překvapena vstřícnou atmosférou celé konference, ocenila jsem nabídky vystavovatelů a možnost vyzkoušet některé nové pomůcky. Vzhledem k tomu, že jsem na tomto typu akce již delší dobu nebyla, bylo pro mě velkým překvapením, kam se klienti s paraplegií a quadruplegií posunuli a jakých jsou schopni výkonů. Ve své další praxi použiji nejen odborné znalosti získané na konferenci, ale i velmi praktické a pro mě nové informace z oblasti služeb pro pacienty s disabilitou. Svým kolegům i pacientům předám řadu cenných kontaktů.
 
Ještě jednou vřelé díky za pozvání a hodně sil do dalších aktivit !!
Yvona Angerová
 
MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA
Primářka Kliniky rehabilitačního lékařství  VFN  a 1.LF UK Praha

 

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952