09.02.2017 09:55

Podpora IC Klinice Brno k úhradě šlachových transferů pojištěncům VZP

V České republice existuje dobře fungující systém péče o pacienty po spinálních traumatech a onemocněních míchy. V současné době je péče zajišťována prostřednictvím čtyř spinálních jednotek a následné několikaměsíční péče v rehabilitačních ústavech, odkud jsou pacienti s poškozením míchy propouštěni obvykle do domácího prostředí. Někteří využijí návazné sociální rehabilitace včetně fyzioterapie a ergoterapie v Centru Paraple o.p.s. Právě zde začala před 15 lety spolupráce s doc. Igorem Čižmářem, specialistou na chirurgii ruky. Rehabilitovali tu první klienti s tetraplegií po šlachových transferech na horních končetinách.

Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D., primář Traumatologie  FN Olomouc v  současné době provádí operace a včasnou rehabilitaci se svým týmem na  IC Klinice v Brně. Doposud provedl šlachové transfery u téměř 50 klientů s tetrapostižením, kteří zlepšením pohybových schopností z operace profitují jak v soběstačnosti, tak zlepšením pozice sedu a manipulace s vozíkem. Zdravotní výkony související s operací včetně specializované fyzioterapie hradí všechny pojišťovny kromě VZP. Proto jsme se obrátili s žádostí o pomoc na MZČR.

 

Dopis na MZ ČR zde

Odpověď MZ ČR zde

Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D., primář Traumatologie  FN Olomouc v  současné době provádí operace a včasnou rehabilitaci se svým týmem na  IC Klinice v Brně. Doposud provedl  šlachové transfery u téměř 50 klientů s tetrapostižením, kteří zlepšením pohybových schopností z operace profitují jak v soběstačnosti, tak zlepšením pozice sedu a manipulace s vozíkem. Zdravotní výkony související s operací včetně specializované fyzioterapie hradí všechny pojišťovny kromě VZP. Proto jsme se obrátili s žádostí o pomoc na MZČR.V České republice je dobře fungující systém péče o pacienty po spinálních traumatech a
 
onemocněních míchy. V současné době je péče zajišťována prostřednictvím čtyř spinálních
 
jednotek a následné několikaměsíční péče v rehabilitačních ústavech, odkud jsou pacienti
 
s poškozením míchy propouštěni obvykle do domácího prostředí. Někteří využijí návazné
 
sociální rehabilitace včetně fyzioterapie a ergoterapie v Centru Paraple o.p.s. Právě zde
 
začala před 15 lety spolupráce s doc. Igorem Čižmářem, specialistou na chirurgii ruky.
 
Rehabilitovali tu první klienti s tetraplegií po šlachových transferech na horních končetinách.
 
Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D., primář Traumatologie  FN Olomouc v  současné době provádí
 
operace a včasnou rehabilitaci se svým týmem na  IC Klinice v Brně. Doposud provedl
 
šlachové transfery u téměř 50 klientů s tetrapostižením, kteří zlepšením pohybových
 
schopností z operace profitují jak v soběstačnosti, tak zlepšením pozice sedu a manipulace
 
s vozíkem. Zdravotní výkony související s operací včetně specializované fyzioterapie hradí
 
všechny pojišťovny kromě VZP. Proto jsme se obrátili s žádostí o pomocV České republice je dobře fungující systém péče o pacienty po spinálních traumatech a
 
onemocněních míchy. V současné době je péče zajišťována prostřednictvím čtyř spinálních
 
jednotek a následné několikaměsíční péče v rehabilitačních ústavech, odkud jsou pacienti
 
s poškozením míchy propouštěni obvykle do domácího prostředí. Někteří využijí návazné
 
sociální rehabilitace včetně fyzioterapie a ergoterapie v Centru Paraple o.p.s. Právě zde
 
začala před 15 lety spolupráce s doc. Igorem Čižmářem, specialistou na chirurgii ruky.
 
Rehabilitovali tu první klienti s tetraplegií po šlachových transferech na horních končetinách.
 
Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D., primář Traumatologie  FN Olomouc v  současné době provádí
 
operace a včasnou rehabilitaci se svým týmem na  IC Klinice v Brně. Doposud provedl
 
šlachové transfery u téměř 50 klientů s tetrapostižením, kteří zlepšením pohybových
 
schopností z operace profitují jak v soběstačnosti, tak zlepšením pozice sedu a manipulace
 
s vozíkem. Zdravotní výkony související s operací včetně specializované fyzioterapie hradí
 
všechny pojišťovny kromě VZP. Proto jsme se obrátili s žádostí o pomoc

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952