07.09.2015 13:16

NRZP ČR podpořila legislativní návrh expertní skupiny

Členové Expertní skupiny v sociální oblasti pro osoby s poškozením míchy, kteří se scházejí z iniciativy České asociace paraplegiků - CZEPA, připravili návrh změny zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, týkající se § 26 - zastavení řízení o příspěvku na péči z důvodu hospitalizace.

Při příležitosti jednání s Mgr. Václavem Krásou, předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, dne 5. srpna 2015, jsme uvedený návrh na změnu zákona nabídli a požádali o jeho odborné posouzení legislativním odborem NRZP ČR. 

Dne 1. září 2015 Mgr. Václav Krása pracovnice CZEPA informoval o přijetí návrhu na změnu zákona ze strany NRZP ČR a jeho předložení MPSV ČR k aktuálně probíhající novele zákona.

 
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
 
 
 

 

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952