05.01.2011 16:23

Nový jednatel SP

Od 1.1. 2011 se stal jednatelem Svazu paraplegiků Mgr. David Lukeš

>> pozdrav nového jednatele

"Milí členové Svazu paraplegiků,

na posledním předsednictvu Svazu paraplegiků v roce 2010 jsem byl zvolen novým jednatelem naší organizace. Po dlouhém zvažování jsem tuto funkci přijal, protože vím, že je stále co v našem okolí zlepšovat. Pro ty co mě neznají jsem již desátým rokem na vozíku po skoku do vody s diagnózou spastická tetraplegie (C5). V roce 2006 jsem dostudoval právnickou fakultu VŠ J.A.Komenského v Bratislavě a již čtvrtý rok pracuji jako komerční právník se zaměřením na obchodní, stavební a pracovní právo. Samozřejmě se také věnuji právu zdravotně postižených, což bylo také téma mé diplomové práce. Po dvě funkční období vykonávám funkci presidenta Českého ragbyového svazu vozíčkářů. V loňském roce jsem byl také zvolen do výkonného výboru Českého svazu tělesně postižených sportovců, kde se ve staronovém složení snažíme o sjednocení sportu tělesně postižených.

Ve Svazu vidím velký potenciál oslovení široké veřejnosti a také možnosti zlepšovat podmínky pro osoby imobilní po poranění míchy. Náš strategický cíl je dostupný na webové prezentaci www.czepa.cz . Věřím, že společně najdeme řešení na všechny problémy, které naše členy trápí, ať už jde o jednotlivce či skupinu. Svaz paraplegiků zastupuji také jako člen správní rady Centra Paraple o.p.s. a tak budu rád za zaslání jakýchkoliv připomínek k chodu této organizace.

Přeji hodně sil ředitelce Svazu paraplegiků Aleně Jančíkové a jejím spolupracovnicím a také děkuji dosavadnímu jednateli panu Ing. Bohumilu Kábrtovi za jeho dosavadní práci pro SP.

Přeji všem jen to dobré"

za Svaz paraplegiků

Mgr. David Lukeš, lukes@czepa.cz 

 

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952