28.11.2013 15:46

Novela vyhlášky 388/2011 Sb. - posuzování pro průkazy ZTP

Na podzim 2013 MPSV ČR předložilo návrh novely vyhlášky č. 388/2011 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Šlo o návrh nové přílohy č. 4, která stanoví zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením. Návrh obsahoval výčet zdravotních stavů, podle kterých má být přiznán průkaz TP, ZTP či ZTP/P.

Česká asociace paraplegiků - CZEPA až v samém závěru probíhajících jednání dostala k dispozici návrh vyhlášky. Protože se domníváme, že u skupiny osob s neúplnou míšní lézí (dg. paraparéza, tetraparéza) je ohroženo zachování průkazu ZTP/P, vytvořili jsme stanovisko a návrh na úpravu vyhlášky, který jsme obratem postoupili přímo MPSV ČR.

Bohužel, MPSV ČR náš návrh nepřijalo, neboť byl podán až po řádném termínu a připomínky nepřišly prostřednictvím zastřešující organizace (např. NRZP ČR).
Tento neúspěch nás mrzí, neboť CZEPA formální příležitost vyjádřit se k návrhu vyhlášky v řádném termínu prostřednictvím zastřešující organizace nedostala.

Návrh vyhlášky

Stanovisko CZEPA

Odpověď MPSV na stanovisko CZEPA

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952