26.01.2017 14:24

Nemocenská pro poživatele invalidního důchodu ve stupni III.

Podle platného znění § 28 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se nemocenské poživateli starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vyplácí po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů v jednom kalendářním roce.

CZEPA toto ustanovení považuje za diskriminační. Legislativní  návrh na změnu , včetně důvodové zprávy, na návrh CZEPA zpracovala Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP ČR). Cílem návrhu je zrušit § 28 uvedeného zákona, který pro pracující poživatele invalidního důchodu ve III. stupni a starobního důchodu stanovuje zkrácenou dobu výplaty nemocenské.

V průběhu roku 2017 CZEPA na problematiku nemocenské upozornila i Úřad veřejného ochránce práv. Ombudsmanka, paní Mgr. Anna Šabatová, PhD., po podrobném prozkoumání legislativy i zahraničních zkušeností přímo oslovila tehdejší ministryni MPSV ČR. 

 

Ačkoli ministryně názor paní ombudsmanky nesdílela, pro nás všechny je významné stanovisko veřejné ochránkyně práv, která ve svém dopise mimo jiné uvedla: "S přihlédnutím k výše uvedenému lze mít za to, že právní postavení příjemců starobního a invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně v oblasti nemocenského pojištění je výrazně nevýhodnější oproti právnímu postavení osob, které nejsou příjemci zmíněných důchodových dávek, a jsou dočasně práce neschopné po dobu delší 70 dnů."

 

V současné politické situaci je třeba počkat na stabilní vládní obsazení. Do budoucna je CZEPA připravena usilovat o změnu zmíněného legislativního ustanovení a současné vyjádření veřejné ochránkyně práv je pro nás podporou.

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952