06.04.2013 12:35

Návrh novely zákona o sociálních službách

CZEPA jako členská organizace Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP ČR) připomínkovala návrh novely zákona o sociálních službách a zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Přinášíme vám stručný výběr informací z navrhované novely a i připomínky, které jsme u NRZP uplatnili.

duben 2013, zpracováno pro potřeby České asociace paraplegiků – CZEPA

 

Důvodem novely zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.) je skutečnost, že současná legislativa neodpovídá potřebám dobré praxe. Zejména jde o tři tematické okruhy:

-          Zpřesnění institutu asistenta sociální péče (protože v praxi je tento institut zneužíván organizacemi poskytujícími sociální služby bez registrace)

-          Chráněné bydlení (protože v praxi dochází ke zřizování chráněného bydlení často v bezprostřední blízkosti stávajících zařízení a chráněné bydlení tak nemá charakter života klienta v běžné komunitě)

-          Kontrola poskytovatelů soc. služeb (protože v praxi dochází k poskytování soc. služeb bez registrace)

Novela zákona o dávkách pro OZP (329/2011 Sb.) se týká zejména tří oblastí:

-          Využívání jednotného posudku pro potřeby průkazu osoby se zdravotním postižením, příspěvku na mobilitu a příspěvku na péči (dále jen PnP)

-          Řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením

-          Soulad zákona a vyhlášky 388/2011 Sb. ve věci zádržního systému pro osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí a osoby s těžkou nebo hlubokou mentální retardací

 

Podrobnější výběr informací z návrhu novely zákonů

Připomíny CZEPA podané k NRZP ČR

 

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952