15.11.2018 09:17

MEZINÁRODNÍ DEN STOP DEKUBITŮM 15.11.2018

Právě k palčivému tématu dekubitů svolalo Mnisterstvo zdravotnictví ČR již 6.kulatý stůl na téma "Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR".

Setkání se účastní spinální specialistka České asociace paraplegiků - CZEPA, z.s., paní Zdeňka Faltýnková, která speciálně pro toto setkání vypracovala "důvodovou zprávu" o nezávažnějších případech a celkovém počtu dekubitů v roce 2017.

Cílem setkání je informovat odbornou i laickou veřejnost o tom, jak probíhá implementace doporučení Evropského poradního panelu pro prevenci dekubitů, diskutovat o návrhu národní strategie a sledování výskytu dekubitů a jejich ošetřování v ČR.

Tematu dekubitů se obsáhle věnujeme v článcích na platformě Vozejkov.cz

https://www.vozejkov.cz/Articles/detail/dekubity-jsou-stala-hrozba/

https://www.vozejkov.cz/Articles/detail/dekubity.eu/

 

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952