25.11.2015 22:14

Kulatý stůl sociálních pracovníků, 25. 11. 2015, Praha

Zdravotně-sociální a sociální pracovníci "Expertní skupiny v sociální oblasti pro osoby s poškozením míchy" se sešli v novém sídle České asociace paraplegiků - CZEPA v Praze ve středu 25. listopadu 2015. Letos již třetího setkání se zúčastnili zástupci RÚ Hrabyně, HL Luže-Košumberk, ParaCENTRA Fenix, Centra Paraple, Konta Bariéry a asociace CZEPA. Účastníci setkání se navzájem informovali o nových projektech, vzniklých na podporu klientů se spinálním poškozením, a stanovili další strategii k prosazení novely zákona o sociálních službách ve věci § 26 (přerušení řízení z důvodu hospitalizace).
 
V další diskuzi vyvstala potřeba více edukovat klienty o jejich právech, nejen v souvislosti s řízením o příspěvku na péči. Ne každý ví, že má právo nahlížet do celého spisu, který je na Úřadu práce o jeho záležitosti veden, činit si ze spisu opisy a kopie a podávat námitky (které musí instituce vypořádat) již v průběhu řízení. Výsledek řízení ve prospěch klienta může výrazně ovlivnit i žádost o osobní posouzení posudkovým lékařem, tedy nikoli jen posouzení klienta na základě získané dokumentace. Účastníci se shodli na tom, že klientům i jejich pomáhajícím lze jen doporučit, aby v kterékoli fázi své žádosti o dávky konzultovali v dostupných službách sociálního poradenství.
 
Krátkou exkurzi a informace o nabídce služeb získali účastníci setkání v Rehabilitačním centru pro tělesně postižené REHAFIT, které nabízí časově neomezené rehabilitační služby nejen spinálním pacientům z celé ČR. 
 
 
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
 
 
 

 

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952