24.04.2012 22:57

Konference "Pomůcky v rehabilitaci spinálních pacientů"

Česká asociace paraplegiků – CZEPA ve spolupráci se Spinální jednotkou FN Motol Praha a UNIFY ČR uspořádala v pátek 20. dubna 2012 v Kongresovém centru Praha odbornou konferenci na téma „Pomůcky v rehabilitaci spinálních pacientů“.
 
Občanské sdružení Česká asociace paraplegiků - CZEPA navazuje společným projektem s firmou Otto Bock jako generálním sponzorem konference na tradici – ještě pod názvem Svaz paraplegiků pořádalo odborné konference. Před patnácti lety bylo cílem konferencí s mezinárodní účastí předat zkušenosti ze zahraničních spinálních center a podpořit tak vznik systému péče o pacienty s poraněním míchy v ČR. Současná situace je již jiná, v ČR funguje spinální program, který zahrnuje návaznost akutní péče traumacenter na postakutní péči spinálních jednotek  a následně spinálních rehabilitačních jednotek RÚ. Zatím existuje pouze několik ambulantních zařízení návazné péče specializovaných na rehabilitaci spinálních pacientů.
 
Garantem odborné konference byl primář Spinální jednotky FN Motol MUDr. Jiří Kříž, který spolu s fyzioterapeutkou a ergoterapeutkou Zdeňkou Faltýnkovou z České asociace paraplegiků konferencí provázel. Ta jako specialistka na spinální problematiku sestavila odborný program, kterého se zhostili převážně členové klinické zájmové skupiny fyzioterapeutů a ergoterapeutů při UNIFY ČR.  Ohlédnutí do historie přednesl Doc. MUDr. Jiří Votava, CSc., který stál u začátků činnosti Svazu paraplegiků a významně podpořil zlepšení rehabilitační péče o vozíčkáře.
 
Konferenci vyslechlo na 170 posluchačů – lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů a dalších zdravotnických i sociálních pracovníků ze všech spinálních jednotek a rehabilitačních ústavů v ČR (SJ Motol Praha, SJ Liberec, SJ Brno a SJ Ostrava, RÚ Kladruby, HOL Luže-Košumberk, RÚ Hrabyně). Konference se zúčastnili také vozíčkáři-zdravotníci i laici. Dále byli přítomni odborníci  z rehabilitačních zařízení KRL Albertov, KRL FN Královské Vinohrady, Centrum Paraple o.p.s. a Rehafit Praha. Praktické pomůcky na místě prezentovalo deset firem a společností, které byly zároveň sponzory akce.
 
Jak je zřejmé z názvu konference, odborné příspěvky byly na téma pomůcky pro vertikalizaci a trénink chůze, pomůcky pro sebeobsluhu včetně autokatetrizace, problematika a souvislosti s výběrem vozíku jako základní pomůcky a dále téma protetiky. Mezi přednášejícími nechyběla protetička, která na základě vlastní zkušenosti hodnotila význam pomůcek z pohledu uživatele – vozíčkáře.  
 
Významným momentem bylo předání šeku od B.Braun Medical s.r.o. Zástupce společnosti na místě předal České asociaci paraplegiků šek na částku 130 000 Kč, která pokryla výrobu 1.000 kusů boxů s názvem „Průvodce léčbou a rehabilitací“. Boxy jsou určeny k ukládání zdravotní dokumentace pacienta a dalších informačních materiálů ze zdravotní a sociální oblasti, které jej budou provázet během dlouhodobé rehabilitace.      
 
Výměna odborných zkušeností je pro léčbu a rehabilitaci lidí s poškozením míchy zásadní. Dle statistik se každý týden stane úraz či jiné poškození míchy 4 lidem. Ti po ochrnutí zůstávají po zbytek života na vozíku. Proto chce Česká asociace paraplegiků pořádáním odborných konferencí s benefičním charakterem nadále pokračovat a výtěžky konferencí věnovat právě na pomůcky nezbytné pro nelehký začátek nového života s poškozením míchy – vozíky. Výtěžek 45.000 Kč podpoří získání vozíku pro SJ FN Motol. Příští konference se uskuteční na podzim 2012 na Moravě.
  

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952