30.01.2015 12:27

Kompletní informace o výměnách průkazů TP, ZTP a ZTP/P v roce 2015

Nejste si jisti, zda si letošního roku půjdete na Úřad práce pouze vyměnit průkaz osob se zdravotním postižením, nebo bude muset Váš zdravotní stav posoudit posudkový lékař? Kompletní informace naleznete v tomto článku.

 

Na Českou asociaci paraplegiků se od počátku roku 2015 obrátilo mnoho klientů s dotazy ohledně výměny průkazů OZP (=TP, ZTP, ZTP/P) v roce 2015. Na základě těchto podnětů, tiskových zpráv Úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí připravila CZEPA kompletní informace o výměnách těchto průkazů v roce 2015.

 

Doporučujeme všem, kterých se výměna průkazů OZP v letošním roce týká, aby si vyhledali dokumenty týkající se průkazu OZP.

Na následujících dokumentech naleznete informaci o době platnosti průkazu OZP:

 • napsanou/vytištěnou na Vašem současném průkazu OZP
 • na rozhodnutí o přiznání průkazu mimořádných výhod vydaného obecním/městským úřadem (do konce roku 2011) nebo na rozhodnutí o přiznání průkazu osob se zdravotním postižením vydaného Úřadem práce (do konce roku 2013), kterému předcházelo Vaše posouzení lékařskou posudkovou službou.

 

 

Platnost průkazu OZP k 31. 12. 2014

Pokud Vám skončila platnost průkazu a zároveň posudku před 1. 1. 2015, Úřad práce ke konci loňského roku zahájil sám správní řízení o novém průkazu OZP s tím, že ve Vašem případě dojde ke znovuposouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem. Průkaz OZP by Vám měl být vydán k 1. 4. 2015. Do doby vydání nového průkazu, nemáte nárok na žádné výhody z titulu osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P).

 

 

Platnost průkazu v roce 2015

(Váš současný průkaz byl vydán dle předpisů účinných do 31. 12. 2013)

 

V první řadě doporučujeme všem, kteří mají platný průkaz OZP v roce 2015, aby si vyhledali rozhodnutí Úřadu práce/Obecního úřadu/Městského úřadu o přiznání průkazu OZP/ průkazu mimořádných výhod (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P) a zkontrolovali si platnost posudku (doba trvání může být časově omezena nebo je bez časového omezení).

 

A. Platnost průkazu končí v průběhu roku 2015, ale hodnocení zdravotního stavu (posudku) platí i po roce 2015. V takovém případě bude provedena automatická výměna průkazu na základě žádosti (viz. níže).

  • pokud pobíráte příspěvek na mobilitu, budete se strany ÚP vyzváni k výměně průkazu
  • pokud příspěvek nepobíráte, musíte se o výměnu průkazu přihlásit sami
  • v obou případech není nutné podávat žádost nyní, průkazy se budou vydávat nejdříve od 1. 4. 2015

 

 

Co vše se musí žadatel průkazu na ÚP doložit:

- vyplněnou Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením - formulář zde:

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=OZPPRO150101575&SSID=dQjUXophJZBTM9SyfZYvSOc_wPxpGIvI

- předložit na ÚP současný průkaz OZP či průkaz mimořádných výhod

- občanský průkaz

- v případě, že Vám byl vydán průkaz mimořádných výhod před rokem 2011, doporučuje se dodat společně s žádostí rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod

- fotografii (formát jako na OP – lze dodat dodatečně)

 

 B. Platnost průkazu OZP končí v průběhu roku 2015 a současně končí i doba platnosti posouzení zdravotního stavu v průběhu roku 2015.

        Výměna bude provedena na základě nového posouzení zdravotního stavu a ve správním řízení.

  • v tomto případě si musíte sami podat žádost o přiznání průkazu OZP (=TP, ZTP, ZT/P)
  • v této souvislosti Vás upozorňujeme na správní lhůty, které souvisí s tímto řízením. Správní lhůta pro přiznání průkazu OZP je až 135 dní.

 

Příklad: Průkaz OZP končí k 31. 3. 2015. Žádost o nový průkaz OZP byl podán 1. 2. 2015. Od této doby běží lhůta až 135 dní pro vydání nového průkazu OZP (v této lhůtě je obsaženo i posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem). Při dodržení maximálních lhůt Vám bude průkaz vydán nejdříve v polovině června 2015. 

Nový průkaz bude sice platný od února 2015, ale do vydání rozhodnutí o přiznání průkazu nebude moci osoba se zdravotním postižením od dubna do června čerpat výhody spojené s průkazem OZP (=TP, ZTP, ZTP/P) – u ZTP/P např. bezplatná jízda v MHD, slevy na vnitrostátní vlaky a autobusy, bezplatná doprava průvodce, slevy na vstupy, parkovací karta pro OZP, bezplatná doprava na zpoplatněných úsecích dálnic, atd.

 

 

V případě, že si nestihnete do konce roku 2015 podat žádost o výměnu průkazu OZP, zanikne držiteli nárok na průkaz OZP a tím ztratí veškeré výhody související s tímto průkazem.

 

 

Úřad práce ČR dále upozorňuje, že do budoucna budou žadatele povinni si sami hlídat platnost průkazu OZP a sami si budou podávat žádost o prodloužení/výměnu průkazu OZP. Nově nebude Úřad práce zahajovat toho řízení z moci úřední.

 

 

Za Českou asociaci paraplegiků - CZEPA zpracovaly Dominika Horáková a Hana Sixtová.

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952