12.02.2015 13:30

Jednání expertní skupiny sociálních pracovníků - Praha

Expertní skupina pracovníků v sociální oblasti pro osoby s poškozením míchy, kterou v říjnu 2014 svolala Česká asociace paraplegiků – CZEPA, se sešla na své druhé jednání 11. února 2015. Skupina sociálních a zdravotně sociálních pracovníků - zástupců Spinálních jednotek Brno, Liberec, Ostrava, Praha; Spinálních rehabilitačních jednotek Hrabyně, Kladruby, Luže –Košumberk a neziskových organizací CZEPA, Centrum Paraple, ParaCENTRUM Fenix a Liga vozíčkářů jednala v prostorách Centra Paraple, o.p.s.

Ředitelka České asociace paraplegiků - CZEPA představila účastníkům mobilní aplikaci VozejkMap. Informovala o tom, co aplikace vozíčkářům nabízí, jak se s ní pracuje a jak se lze aktivně podílet na jejím obsahu. Předala účastníkům informační letáky k projektu VozejkMap, které budou k dispozici jejich klientům.

Sociální pracovnice CZEPA informovaly účastníky o průběhu a vývoji projektu "Prosazování práv vozíčkářů s poraněním míchy" podpořeného z programu Fond pro NNO.

Aktuální témata tohoto setkání byla dvě: problematika (ne)uznávání potřeby souběhu pomůcek zdravotními pojišťovnami (přiznávání kombinace mechanického a elektrického vozíku, elektricky polohovatelného lůžka) a dále konkrétní možnosti a návrhy řešení na změnu zákona č. 108/2006 Sb., týkající se přerušení řízení příspěvku na péči po dobu hospitalizace žadatele.

K tématu souběhu pomůcek se osobně vyjádřila i zdravotní specialistka Zdeňka Faltýnková, která poukázala na nezbytnost odborného zdůvodnění předepisujících lékařů zdravotním pojišťovnám. Pokud je odborně zdůvodněna nezbytnost souběhu pomůcek ze zdravotních důvodů, měla by zdravotní pojišťovna potřebné pomůcky hradit.

K tématu §26 zákona č. 108/2006 Sb. se vedla živá diskuze nad několika možnými variantami řešení. Přítomní se shodli na preferovaných variantách řešení, které budou dále zpracovávat do legislativního znění tak, aby návrh mohl být využit při jednáních s MPSV ČR v souvislosti s plánovanou novelou uvedeného zákona.

Další setkání této skupiny je naplánováno na červen t.r. do pardubického sdružení HC Křižovatka.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.


www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952