17.10.2013 14:23

Informační materiály - DVD

Svaz paraplegiků (od r. 2012 přejmenován na Českou asociaci paraplegiků) ve spolupráci s Centrem Paraple o.p.s. a klinickou zájmovou skupinou Fyzioterapie míšních lézí při UNIFY ČR dlouhodobě tvoří informační a zároveň edukační publikace a DVD filmy, poskytující ucelený pohled na problematiku vozíčkářů s poškozením míchy.

Tyto materiály jsou určeny především samotným klientům – uživatelům vozíku - i jejich blízkým, osobním asistentům, pečovatelům a mohou být užitečné také studentům fyzioterapie, ergoterapie, ošetřovatelství, speciální pedagogiky a dalším.

Materiály poskytujeme bezplatně (při zaslání poštou příjemce hradí poštovné).

 

Když nemáš nic, i trochu je hodně
Možnosti a formy rehabilitace pohybu horních končetin, včetně chirurgického přenosu šlach, zaměřeného na obnovu funkcí tetraplegické ruky.
Rok vydání: 2013

Co můžeš pro své tělo udělat sám I.
Soubor cviků, realizovatelných v domácím prostředí bez cvičebních pomůcek, je určen pro paraplegiky a tetraplegiky s nižší lézí. Obsahuje tři témata:
- cvičení k protažení svalstva a procvičování kloubů končetin a páteře
- cvičení kompenzační k vyrovnání svalové nerovnováhy
- cvičení kondiční a funkční k udržení fyzické zdatnosti a efektivní funkční kapacity.
Součástí DVD je edukační minimum pro výběr a ovládání vozíku (vč. propulsního vzoru jízdy na vozíku). Cviky pro protažení a procvičení jednotlivých svalových skupin a kloubů jsou rozděleny na cvičení vsedě na vozíku a na žíněnce.
rok vydání: 2010
ke zhlédnutí na https://vimeo.com/channels/czepatv

Co můžeš pro své tělo udělat sám II.
Soubor cviků, realizovatelných v domácím prostředí a nezbytných pro udržení fyzické kondice a funkčního potenciálu klienta vozíčkáře. Jízda na vozíku či kole handbike, cvičení kondiční a funkční na vozíku, na žíněnce (cvičení s míčem podporující stabilitu, cvičení kompenzační k vyrovnání svalové nerovnováhy s pomocí pružných tahů, nadlehčení hýždí).
rok vydání: 2012

Rehabilitační pomůcky v domácnosti paraplegika 1
Návodná cvičení s využitím základních rehabilitačních pomůcek finančně dostupných pro každého para i tetraplegika, použitelné pro domácí rehabilitaci.
- cvičení s využitím pružných tahů
- cvičení s využitím míčů
- cvičení s využitím labilní plochy
- cvičení s malým rehabilitačním válcem
- cvičení s velkým rehabilitačním válcem
- kompenzační cvičení na žíněnce
rok vydání: 2010
ke zhlédnutí na https://vimeo.com/channels/czepatv

Rehabilitační pomůcky v domácnosti paraplegika 2
Souborná informace o rehabilitačních pomůckách a technikách a způsobech jejich použití pro rehabilitaci paraplegika v domácím prostředí obsahuje tato témata:
- flexibar
- motomed
- závěsný systém Redcord (TherapyMaster)
- elektrické stavěcí lůžko
- chodítka a speciální pevné ortézy
- dynamické parapodium
- posilovací stroje
- cvičení v bazénu
rok vydání: 2012

Aquaterapie - stokrát jinak
Možnosti rehabilitace ve vodním prostředí.
rok vydání: 2013

Asistující osoba v roli cvičitele
Základní pasivní cvičení k udržení funkční kloubní pohyblivosti, protahování svalů s tendencí ke zkrácení a k ovlivnění nežádoucí spasticity. Cvičení jsou popsána způsobem, že je může s klientem po poškození míchy i dalších závažných onemocnění pohybového aparátu provádět v domácím prostředí zaučená asistující osoba – laik. Ukázky pasivního cvičení na lůžku i na žíněnce.
rok vydání: 2009
ke zhlédnutí na https://vimeo.com/channels/czepatv

Kůže – přítel nebo rizikový faktor
Cílem edukačního filmu je upozornit na nejrůznější příčiny vzniku dekubitů a poskytnout informace o preventivních opatřeních. Film je určen jak samotným klientům – vozíčkářům a jejich blízkým, tak pracovníkům pečovatelských a sociálních služeb.
rok vydání: 2008
ke zhlédnutí na https://vimeo.com/channels/czepatv

Strategie přesunů
Cílem edukačního filmu je instruktážně a metodicky ukázat nejčastěji používané způsoby horizontálních i vertikálních přesunů vozíčkářů ať již asistovaných nebo samostatných. Záměrem bylo vytvořit průvodce, seznamujícího uživatele vozíku i asistenta s kritérii výběru způsobů přesunu daného klienta a s faktory, které mohou způsob a kvalitu přesunu ovlivňovat.
rok vydání: 2008
ke zhlédnutí na https://vimeo.com/channels/czepatv

Nepodceňovat ani (zdánlivé) maličkosti
Edukativní film určený zejména rodinám klientů i samotným klientům s trvalými následky po úrazu krční páteře a míchy, kteří s lézí C5/6 potřebují převážnou až úplnou asistenci. Je zde popis potřebných úprav domácího prostředí a nezbytných kompenzačních pomůcek včetně výběru vozíku či příklady cvičení.
rok vydání: 2007
ke zhlédnutí na https://vimeo.com/channels/czepatv

Co je dobré vědět, když...
Edukativní film určený klientům s kompletním poškozením krční míchy v úrovni obratlů C6/7. Cílem filmu je přiblížení očekávaných funkčních výsledků, kterých je při vhodné rehabilitaci, používání pomůcek v bezbariérovém prostředí schopen dosáhnout klient s tímto poškozením míchy včetně role partnera.
rok vydání: 2007
ke zhlédnutí na https://vimeo.com/channels/czepatv

Komunikace v krizové situaci
Zásady komunikace v krizové situaci mezi občany se zdravotním postižením a seniory a pracovníky ve zdravotnictví, pečovatelských službách a rodinnými příslušníky.
rok vydání: 2007
ke zhlédnutí na https://vimeo.com/channels/czepatv

Vteřiny poté
Odborní zástupci spinálních jednotek vysvětlují, proč je důležitá včasná komplexní péče o člověka s poškozením páteře a míchy. Dále informují, co se děje v akutní a postakutní fázi po úraze, poskytují základní informace z oblasti péče o kůži, péče o vyprazdňování, péče o hygienu, rehabilitace pohybového ústrojí, transferu šlach, psychické rehabilitace i koncepce vybavení spinálních jednotek.
rok vydání: 2003
ke zhlédnutí na https://vimeo.com/channels/czepatv

Jak na to
Popis různých úprav automobilů a způsobů ručního ovládání řízení - jak z osobního automobilu vytvořit optimálního pomocníka člověka s trvalými následky po poškození míchy.
rok vydání: 2006
ke zhlédnutí na https://vimeo.com/channels/czepatv

Rodina: skutečnost nebo sen? 
Možnost a formy řešení problematiky sexuálních funkcí po poškození míchy včetně možnosti být rodičem vlastního dítěte.
rok vydání: 2005
ke zhlédnutí na https://vimeo.com/channels/czepatv

Doma je doma aneb kutilem z donucení I.
Úpravy domácího prostředí včetně přístupů do domu a úprav exteriéru – vše mimo koupelny a toalet.
rok vydání: 2004
ke zhlédnutí na https://vimeo.com/channels/czepatv

Doma je doma aneb kutilem z donucení II.
Úpravy domácího prostředí – koupelny a toalety pro klienty soběstačné, částečně soběstačné a klienty závislé na asistenci. Jak řešit sprchový kout, vanu, typy umyvadel a toalet, včetně pomůcek – sprchové vozíky, sprchové sedačky, mobilní a závěsný zvedák, sedačka do vany, nástavce na WC apod.
rok vydání: 2005
ke zhlédnutí na https://vimeo.com/channels/czepatv

Rady pro nejbližší I.
Jak vhodně a efektivně nabízet pomoc člověku ochrnutému po poranění míchy – ukázky přesunů vozíčkáře s pomůckami i bez, s asistencí jedné či více osob na lůžko, vozík, na toaletu, do automobilu, praktická osobní asistence a léčebná rehabilitace v domácím prostředí.
rok vydání: 2001
ke zhlédnutí na https://vimeo.com/channels/czepatv

Rady pro nejbližší II.
Sestavy rehabilitačních cvičení realizované v domácím prostředí osob ochrnutých po poranění míchy. Cvičení je s úplnou či částečnou asistencí – určené zejména pro tetraplegiky. Pasivní protažení, dechová cvičení…
rok vydaní: 2001
ke zhlédnutí na https://vimeo.com/channels/czepatv

Rady pro všední den
Sestavy rehabilitačních cvičení realizované v domácím prostředí osob ochrnutých po poranění míchy. Cvičení je bez asistence – určené zejména pro paraplegiky.
Rok vydání: 2001
ke zhlédnutí na https://vimeo.com/channels/czepatv

 

Uvedené programy vyrobila agentura EkoSprint s podporou MZ ČR. Podklady pro většinu scénářů zpracovala Zdeňka Faltýnková - fyzioterapeutka, ergoterapeutka, specialistka na spinální problematiku.

Filmy postupně uvádíme na www.czepa.cz v záložce „Foto/video“ je kanál CZEPA.TV.

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952