07.10.2016 11:47

Expertní skupina jednala v Luži Košumberku

Již šesté setkání Expertní skupiny v sociální oblasti pro osoby s poškozením míchy, jejíž členové jsou zejména sociální a zdravotně-sociální pracovníci spinálních jednotek, spinálních rehabilitačních jednotek a neziskových organizací, se uskutečnilo 6. října 2016 v Hamzově odborné léčebně Luži Košumberku. Přítomno bylo 17 účastníků. Mezi témata tohoto setkání patřily nové praktické zkušenosti s výkonem sociálního šetření pro příspěvek na péči během hospitalizace žadatele (změnu příslušné legislativy iniciovala právě tato expertní skupina), diskutováno bylo téma výplaty nemocenské pro pracující osoby s přiznaným invalidním důchodem III. stupně,  poskytování komplexní sociálně-zdravotní péče v rámci osobní asistence a problematika aktuálně projednávaných legislativních návrhů. V rámci setkání účastníky přivítali pracovníci spinální rehabilitační jednotky, kteří umožnili exkurzi na oddělení. Děkujeme za pozvání do Luže a všem kolegům za aktivní účast.

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952