02.09.2014 09:46

ESCIF kongres 2014

Asociace CZEPA je členem evropské federace organizací lidí se spinálním poškozením (ESCIF). Ve dnech 27. - 29. srpna 2014 se zástupkyně asociace (ředitelka Alena Jančíková a pracovnice v sociálních službách Hana Sixtová) zúčastnily kongresu a setkání delegátů, které ESCIF uspořádal v nizozemském De Rijp.

Na 100 účastníků z 20 zemí se zabývalo tématem "Zdravé stárnutí", které se týká jak lidí v produktivním věku, kteří již 15 - 20 let žijí s poškozením míchy, tak lidí s míšním poškozením, starších 65 let věku.

Spinální poškození má mnoho negativních důsledků jako např. časté infekce, dekubity, úbytek svalové hmoty, odvápnění kostí, nedostatek pohybu a s ním spojená nadváha a další. S lety na vozíku přichází i postupné omezení aktivit, pomalá ztráta dosažených dovedností, sníže​ní pracovní kapacity, změna sociálních rolí, větší závislost na pomoci okolí. Zvyšují se nároky na bezbariérovost prostředí, technické pomůcky, poskytovanou péči, ekonomické zázemí.

​Na kongresu bylo zmíněno, že ve všech zemích je dobře zabezpečena akutní péče pro lidi krátce po poškození míchy, avšak chybí následná a kvalitní péče chronickým pacientům (tzn. pacientům s poškozením míchy delší dobu na vozíku). ​Mezi všemi příspěvky panovala shoda o důležitosti neustálého vzdělávání uživatelů (vést klienty k tomu, aby pochopili souvislosti spinálního poškození), podpoře motivace, vzájemné výměny zkušeností, maxima možného pohybu (včetně poskytování informací o možnostech dostupných sportovních aktivit), využívání rehabilitace, ale i vytvoření dlouhodobého výhledu na svůj život a zdravý životní styl.

V souvislosti s tématem ESCIF kongresu proto připomínáme, že CZEPA nabízí edukační publikace na téma poškození míchy, vzdělávací video (DVD) programy, odborné konzultace, místní podporu formou regionálních setkání, sociální síť www.Vozejkov.cz a další služby. Neváhejte nás kontaktovat.

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

 

Tato pracovní cesta byla podpořena Evropskou unií.

Název projektu: Kapacita, vzdělávání a stabilita v České asociaci paraplegiků - CZEPA

Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/36300 

 

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952