13/07/2010 19:00

Zlepšení úrovně zdravotní péče

Mnoho lidí s poškozením míchy zažívalo zbytečné strasti při neodborném léčení v zařízeních pro běžné pacienty s méně závažnými problémy. Důsledky často již nešly napravit a končily mnohokrát i smrtí pacienta. Právo na poskytování léčebné a rehabilitační péče v souladu s nejnovějšími poznatky medicíny, psychologie a etiky považuje Svaz paraplegiků za jedno z významných práv lidí po poranění míchy. Od svého vzniku usiluje o zlepšení úrovně zdravotní péče o občany po poranění míchy a o přijetí koncepce jejich léčení.

1994 – 1998     Svaz paraplegiků pořádal s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR a skupiny zahraničních paraplegiologů odborné semináře na téma „Paraplegie, tetraplegie - léčení a rehabilitace“

1996 – 2004     Svaz paraplegiků usiloval o přijetí spinálního programu a otevření tří nových spinálních jednotek – center pro léčení pacientů po poranění míchy v prvních týdnech po úrazu. Jediná spinální jednotka v té době byla v Úrazové nemocnici v Brně.

2002 – 2003     rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví o tom, že v tomto období  budou otevřeny tři nové spinály jednotky a to v Ostravě, v Liberci  a v Praze – Motole

—————

Back


Contact

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952