16.10.2013 12:15

Edukační materiály - publikace

 

Svaz paraplegiků (od r. 2012 přejmenován na Českou asociaci paraplegiků) ve spolupráci s Centrem Paraple o.p.s. a klinickou zájmovou skupinou Fyzioterapie míšních lézí při UNIFY ČR dlouhodobě tvoří informační a zároveň edukační publikace a DVD filmy, poskytující ucelený pohled na problematiku vozíčkářů s poškozením míchy.

Tyto materiály jsou určeny především samotným klientům – uživatelům vozíku - i jejich blízkým, osobním asistentům, pečovatelům a mohou být užitečné také studentům fyzioterapie, ergoterapie, ošetřovatelství, speciální pedagogiky a dalším.

Materiály poskytujeme bezplatně (při zaslání poštou příjemce hradí poštovné).

Léčba a rehabilitace pacientů s míšní lézí 
Autor, rok vydání: Zdeňka Faltýnková, MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.; 2012
vydala Česká asociace paraplegiků - CZEPA za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR

Příručka pro praktické lékaře. Cílem materiálu je přiblížit odborníkům problematiku spinálního poškození a pomoci při řešení zdravotních problémů jejich pacientů.
Rozsah publikace: 15 stran
Publikace v tištěné podobě již není skladem - elektronická verze 

Vše okolo tetraplegie
Autor, rok vydání: Zdeňka Faltýnková; 2012
vydala Česká asociace paraplegiků  - CZEPA za podpory Úřadu vlády ČR a Vládního výboru pro zdravotně postižení občany

Autorka v úvodu sděluje: „Porozumění tomu, co se stalo, je pro zúčastněné složité, avšak pro zvládání nové životní situace zásadní. Tato publikace by měla být v tomto ohledu Vaším pomocníkem.“ V obsahu najdete témata: Jakou má mícha funkci; Co se stane při poškození míchy a jaká je prognóza; Jaké mohou vzniknout komplikace; Jak probíhá léčba a rehabilitace – spinální program v ČR. Součástí publikace jsou také osobní příběhy konkrétních mužů a žen s tetraplegií.
Rozsah publikace: 59 strany

 

Desatero moudrého vozíčkáře
autor, rok vydání: Zdeňka Faltýnková; 2012

vydala Česká asociace paraplegiků - CZEPA za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR 
Průvodce pro klienty s poškozením míchy obsahuje deset základních témat: Proč je důležité porozumět důsledkům a komplikacím poškození míchy?; Proč je důležité často měnit polohu?; Proč je důležité důsledně pečovat o funkci močového měchýře a střev?; Proč je důležité vědět o nebezpečí autonomní dysreflexie?; Proč je důležité se zdravě stravovat?; Proč je důležitá pravidelná pohybová aktivita?;  Proč je důležité si dobře vybrat a nastavit vozík?; Proč je důležité mít bezbariérový domov i pracoviště?; Proč je důležité se co nejdříve zajímat o sexuální život, partnerství a rodičovství po poškození míchy?; Proč je důležité co nejdříve získat informace o možnostech sociální podpory?
rozsah publikace: 14 stran

 

Paraplegie, tetraplegie
autor, rok vydání: Zdeňka Faltýnková a kol.; 1997
vydal: Svaz paraplegiků s finanční podporou MZ ČR

Publikace je určena především těm, kteří musí náhle hledat odpověď na otázku, jak žít po poranění míchy. Užitečná je i pro studenty fyzioterapie, ergoterapie a všechny další, kdo chtějí pomáhat.
rozsah publikace: 55 stran

 

Jak na to doma
autor, rok vydání: KZS Fyzioterapie míšních lézí při UNIFY ČR ve spolupráci se Svazem paraplegiků; 2011
vydal: UNIFY ČR

Při profesní organizaci fyzioterapeutů UNIFY ČR vznikla v roce 2004 klinická zájmová skupina Fyzioterapie míšních lézí zastoupená iniciátorkou této publikace paní Zdeňkou Faltýnkovou. Tato skupina si dala mimo jiné za cíl vydávat tematické edukační materiály pro klienty s poškozením míchy, ale i další zájemce s pohybovým omezením, kteří jsou nuceni k pohybu používat vozík. Tato první brožura pod názvem „Jak na to doma“ obsahuje témata: polohování, strategie asistovaných a samostatných přesunů, MOTOmed v rehabilitační praxi a doma, vertikalizace – stoj s využitím pomocných prostředků, zásady správného výběru vozíku a nastavení kvalitní postury sedu. Brožura je celobarevná a její součástí jsou fotografie návodných ukázek a příkladů z praxe.
rozsah publikace: 33 stran

 

Cesta k nezávislosti po poškození míchy
autor, rok vydání: Zdeňka Faltýnková, MUDr. Jiří Kříž, PhDr. Alena Kábrtová; 2004
vydal: Svaz paraplegiků s finanční podporou MZ ČR

Inspirací a podnětem byla kniha Světové zdravotnické organizace (WHO) „Promoting Independence Following a Spinal Cord Injury“, určená lidem po poškození míchy, jejich rodinám a středním zdravotnickým pracovníkům, kteří s těmito lidmi pracují. Publikace neobsahuje vyčerpávající rozbor problematiky jednotlivých probíraných okruhů. Jejím cílem je upozornit na základní a nejdůležitější oblasti, které je třeba v souvislosti s adaptací na stav po poranění míchy řešit. Naopak obsahuje celou řadu černobílých fotografií, které názorně doplňují textovou část. Kromě úvodu do problematiky míšního poškození publikace obsahuje tato témata: prevence dekubitů, nácvik močení a stolice, prudké bolesti hlavy a vysoký krevní tlak, otoky, bolest, cvičení, přesuny, oblékání, problematika sexuality, poškození míchy u dětí, částečné poškození míchy, bydlení aj.
rozsah publikace: 83 stran
publikace v tištěné podobě již není skladem - elektronická verze

 

Poranění míchy pohledem sexuologa
autor, rok vydání: MUDr. Taťána Šrámková; 1998
vydal: Svaz paraplegiků s finanční podporou MZ ČR a firem Pharmacia & Upjohn s.r.o., Serona Pharma Services s.r.o.

Publikace je věnována následkům poranění míchy v souvislosti se sexuální problematikou a partnerskými vztahy. Autorka se rovněž zabývá otázkou rodičovství mužů – paraplegiků a tetraplegiků.
rozsah publikace: 108 stran

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952