18.03.2011 14:34

Dopis ministru Ing. Drábkovi - stanovisko Svazu paraplegiků k sociální reformě

Vážený pane ministře,

dovolte, abychom Vám poskytli vyjádření Svazu paraplegiků a jeho členů k navrhované sociální reformě.

Občanské sdružení Svaz paraplegiků sdružuje a zastupuje lidi ochrnuté po poškození míchy. Našimi členy jsou lidé, kteří následkem úrazu či nemoci ochrnou na dolní (dg. paraplegie) či dolní i horní končetiny (dg. tetraplegie). Následkem úrazu není „jen“ ztráta pohyblivosti, ale i inkontinence moči a stolice, poruchy sexuálních funkcí, vůlí neovladatelné křeče (spasticita), bolesti, proleženiny (dekubity), otoky a další komplikace. V neposlední řadě i deprese z trvalé změny zdravotního stavu a sociální izolace.

V minulých letech bylo vynaloženo mnoho sil ke zlepšení úrovně zdravotní péče o lidi s míšním poškozením. Byly otevřeny nové spinální jednotky, které se specializují na odbornou akutní zdravotní péči, aby lidé s ochrnutím následky úrazů přežili a předešlo se dalším zdravotním komplikacím, které tyto klienty často ohrožují na životě.

Navrhovaná sociální reforma zachráněné životy lidí s míšním poraněním likviduje. Dovolte krátké vysvětlení: v České republice je cca 8.000 osob ochnutých po poškození míchy. Svaz paraplegiků udělal průzkum názorů na sociální reformu mezi členy našeho sdružení. Nedílnou součástí tohoto dopisu je vzorek z odpovědí, kterými se respondenti k navrhované sociální reformě vyjádřili. Překvapující zjištění je, že vozíčkáři nejhlasitěji nemluví o jednotlivých příspěvcích, ale o tom, že pokud sociální reforma v současném znění vyjde v platnost, ztrácí motivaci k životu! Existenciální otázky jsou zásadní odpovědí na návrh Vašeho ministerstva. Lidé se obávají o své základní životní potřeby, cítí beznaděj, ponížení, strach z budoucnosti, znechucení, mnozí přímo přiznávají myšlenky na smrt, požadují povolení euthanasie. Udělejte si, prosím, čas a přečtěte si názory lidí, kterým se v průběhu života, často bez vlastního zavinění, zcela zásadně změnil zdravotní stav a zůstali už navždy upoutaní na vozík.

Z naší zkušenosti (potvrzeno osobními výpověďmi respondentů na sociální reformu) vyplývá, že pokud po náhlém poškození míchy vynaloží stát velké finanční prostředky na zachránění života a léčení lidí po těžkém úraze páteře, či onemocnění a dále investuje finanční podporu pro START do jejich dalšího života, i člověk s velmi vážným poškozením zdravotního stavu se dokáže poměrně rychle zrehabilitovat, zapojit se zpět do společnosti, začít pracovat. Tedy aktivně vydělávat a odvádět daně zpět státu. K základním nástrojům nezbytným pro tento start jsou příspěvky na řešení bezbariérového bydlení, příspěvek na koupi a úpravu automobilu, příspěvky na další potřebné kompenzační pomůcky, jakými jsou zvedáky, výtahy, šikmé schodišťové plošiny, dýchací přístroje, příspěvky na počítač, domácí rehabilitační pomůcky jako je např. Motomed apod. a v neposlední řadě na příspěvky na péči, neboť většina z nich se v menší, či větší míře neobejde bez osobní asistence. Přílohou dopisu je orientační vyčíslení nákladů na základní „vybavení“ vozíčkáře.

Úraz spojený s poškozením míchy se nejčastěji přihodí lidem v produktivním věku a odnětí příspěvků jim zcela znemožní žít podobný život, jako jejich vrstevníci, včetně volnočasových aktivit. V současné době je integrace lidí s poškozenou míchou do společnosti relativně dobrá, to je však možné právě díky těm sociálním výhodám, které chystaná reforma ruší.

Lidé s míšním poškozením mají fyzický handicap; jejich mentální a rozumové schopnosti nebývají postiženy, pokud mají podmínky, podporu a motivaci, jsou schopni se rychle přizpůsobit nové situaci. Členové a členky Svazu paraplegiků jsou ženy a muži, kteří se pohybují na vozíku, ale jsou také manželé/manželky a rodiče svých dětí. Životní podmínky, které by mohly nastat pro lidi s poškozením míchy s navrhovanou sociální reformou, nepřímo postihnou celé rodiny.

Vážený pane ministře, navrhovaná sociální reforma je pro Svaz paraplegiků a lidi, které zastupuje, nepřijatelná. Například je nepřijatelné, aby po 1.1.2012 zanikl příspěvek na koupi osobního automobilu, který je hned po vozíku základní pomůckou lidí s ochrnutím.

V souvislosti s možným zneužíváním sociálních dávek, průkazů či označení automobilů se domníváme, že by bylo spíše vhodné zaměřit se na praktické kontrolní mechanismy. Jistě je lepší předejít a zabránit zneužívání dávek uplatněním těchto mechanismů, než jednotlivé dávky zcela zrušit. Samotné lidi s trvalým ochrnutím toto zneužívání také velmi trápí, protože veřejnost jej má paradoxně za zlé i jim, kteří dávky opravdu potřebují.

Vážený pane ministře, nechceme reformu pouze kritizovat, ale jsme připraveni i pomáhat. Budete-li mít zájem, nabízíme své zkušenosti při tvorbě legislativy, rádi přehledně zpracujeme všechny naše podněty a připomínky a zapojíme se do pracovních skupin k budoucí podobě sociální reformy.

 

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952