11.04.2014 10:46

CZEPA ukončila úspěšný projekt benefičních konferencí

Moravská metropole Brno se stala v pátek 11. dubna 2014 místem poslední benefiční konference, kterou uspořádala Česká asociace paraplegiků – CZEPA ve spolupráci se spinálními jednotkami a firmou Otto Bock. Ta byla generálním sponzorem této akce i tří předchozích konferencí z let 2012 a 2013.  CZEPA tak ukončila cyklus benefiční podpory spinálních jednotek - nicméně další odborné konference v příštích letech plánujeme.

Na 120 účastníků a z toho 12 vozíčkářů přivítala Mgr. Mgr. Anna Mrázová, tisková mluvčí a vedoucí Oddělení marketingu Fakultní nemocnice Brno, v krásném a prostorném konferenčním sále výškové budovy nemocnice v Bohunicích. Ta se také postarala o bezproblémové parkování vozíčkářů a firemních aut v areálu nemocnice a o výborné celodenní občerstvení. Konferenci zahájila organizátorka a autorka projektu Zdeňka Faltýnková a prim. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D., který byl odborným garantem všech čtyř konferencí. I tentokrát akci podpořily spřátelené firmy se svou doprovodnou výstavou přímo v sále. Přítomní distributoři pomůcek pro vozíčkáře opět ocenili nové informace a podněty, které získali možností své osobní účasti na přednáškách.

Program konference byl rozdělen do tří bloků jako vždy, avšak tentokráte měl každý blok jiné tématické zaměření. Po prvním a nejdelším dopoledním bloku velmi odborných a zajímavých sdělení (mezi které patřila témata např.: dekubitů, močových katetrů, pentaplegik v domácím prostředí, nastavení vozíků a využití různých terapeutických pomůcek) patřil více jak hodinový blok přednášejícím na vozíku nebo těm, kteří nový typ vozíku vyvíjí. Všechny přednášející druhého bloku brněnské konference spojuje to, že svou prací a aktivním přístupem k životu na vozíku pomáhají nejen dalším vozíčkářům, ale poskytují i důležitou zpětnou vazbu zdravotníkům. V posledním bloku představily svou činnost neziskové organizace, které pomáhají vozíčkářům s poškozením míchy i dalším uživatelům vozíku. Do programu konference byly zařazeny exkurze na Spinální jednotku bohunické nemocnice a do nedalekého ParaCENTRA Fenix, kterých se ujala MUDr. Lia Vašíčková a Vojtěch Vašíček. Zájem z řad účastníků byl veliký.

Všechny čtyři odborné konference byly multioborové - účastnili se jich lékaři, fyzioterapeuté, ergoterapeuté, zdravotní sestry, sociální pracovníci a psychologové, a měly benefiční charakter. Výtěžek byl podle potřeb věnován na nákup lehkého variabilního vozíku na tři spinální jednotky kromě právě té brněnské, která má pro své pacienty vozíků dostatek. Přáním zkušených ergoterapeutů a fyzioterapeutů je získat nahřívací lázeň pro termoplasty pro individuální výrobu dlah a pomůcek umožňujících včasný nácvik sebeobsluhy tetraplegických a tetraparetických pacientů. Brněnští kolegové tak budou mít první zkušenosti a na některé z dalších konferencí, které budeme nadále organizovat,  se budeme těšit na jejich sdělení.

 

Zdeňka Faltýnková

 

V prosinci 2014 byla na Spinální jednotce FN Brno předána vana na termoplasty - https://www.cmbgt.cz/nova-vana-na-termoplasty/t4970

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952