12.02.2015 12:25

CZEPA na MPSV ČR

Dne 11. 2. 2015 byla Česká asociace paraplegiků - CZEPA pozvána na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR k pokračujícímu jednání, týkající se tvorby Normativní instrukce k provádění sociálního šetření při příspěvku na péči.

Tato schůzka měla spíše informační charakter. Účastníkům z řad neziskových organizací byla předložena aktuální pracovní verze Normativní instrukce a zástupci MPSV přítomné informovali o plánovaném harmonogramu dalších jednání, v souvislostech dalších aktivit a projektů MPSV.

Ačkoli koncepční změny zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, přijdou na řadu až v druhém pololetí tohoto roku, CZEPA při této příležitosti opět upozornila na naléhavost řešení §26 zákona, kterým je řízení o příspěvku na péči po dobu hospitalizace přerušeno.

Přerušení řízení o příspěvku na péči má za následek, že lidé po změně zdravotního stavu odcházejí z rehabilitačních ústavů do domácího prostředí, aniž by příspěvek na péči měli vyřízen. Doba trvání řízení příspěvku je v řádech měsíců a našim klientům tak obvykle nezbývá než spolehnout se na pomoc rodinných příslušníků, kteří – aby pomoc mohli poskytnout – opouštějí svá pracovní místa a velmi obtížně se na ně opět vracejí.

Na jaře t.r. budou jednání na ministerstvu pokračovat. CZEPA současně ve spolupráci s Expertní skupinou v sociální oblasti pro osoby s poškozením míchy  chystá konkrétní návrhy na změny uvedeného zákona.

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952