09.01.2013 13:26

AKTIVITY ČESKÉ ASOCIACE PARAPLEGIKŮ – CZEPA V ROCE 2012

V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU:

Newsletter – elektronický zpravodaj obsahující důležité a zajímavé informace pro členy CZEPA (aktivity asociace, změny v legislativě, nabídky jiných organizací, kultura, sport, inzerce apod.) – rozesláno 25 zpravodajů (v intervalu každé dva týdny)
>> více

Připomínkování legislativy
– Zdeňka Faltýnková se účastnila mnoha jednání se zástupci Ministerstva zdravotnictví, zástupců zdravotních pojišťoven, průmyslu a odborných společností k připravovanému Zákonu o zdravotnických prostředcích. Další jednání byly s výrobci a dovozci pomůcek a se zástupci Národní rady zdravotně postižených občanů. Zdeňka Faltýnková je členkou expertních pracovních skupin, které zdravotní legislativu přímo ovlivňují.
>> více

- Na základě žádosti o individuální podporu ve věci úhrady cévek pro intermitentní katetrizaci jsme klientovi vydali stanovisko asociace a požádali o podporu Českou urologickou společnost. Ta vydala na žádost asociace podpůrné vyjádření a poslala instrukce ve věci úhrady katetrů všem revizním lékařům VZP. Klientovi byly pomůcky předepsány v požadovaném rozsahu. Další obtíže v problematice katetrů neevidujeme.

Poradenství ergoterapeutky, fyzioterapeutky, zdravotní specialistky pro spinální problematiku – formou terénní služby, osobně, telefonicky, emailem, prostřednictvím internetporadny – služby poskytnuty 155 klientům. Dále jsme vedli interaktivní poradny na spinálních jednotkách a v rehabilitačních ústavech - služby poskytnuty 74 novým klientům.

Individuální konzultace a podpora členům asociace – pracovnice CZEPA poskytly základní a odborné sociální poradenství a na základě žádostí klientů podpůrná stanoviska organizace vůči státní správě. Nejčastěji se poradenství týkalo příspěvků zákona o dávkách pro OZP, příspěvku na péči, vzdělávání a zaměstnávání, bydlení, dopravy, podpory NNO a další. Celkem pracovníci CZEPA poskytli v oblasti přímé pomoci 112 kontaktů (do 10 minut činnosti) a 626 intervencí (30 minut činnosti). V oblasti nepřímé pomoci bylo poskytnuto 19 kontaktů (do 10 minut činnosti) a 211 intervencí (30 minut činnosti). Celkem pomoc poradenství, konzultací a podpory využilo přes 870 osob.

Úspěšnost v oblasti příspěvku na péči
V roce 2012 jsme konzultovali záležitosti příspěvku na péči a poskytli podporu celkem 23 klientům. Do konce roku 2012 bylo rozhodnuto 12 řízení, z toho 11 ve prospěch klienta.
Zkušenosti asociace dokládají, že požadavek klienta je ze strany Úřadu práce ve 100% zamítnut. Úspěšného rozhodnutí klienti dosáhli až po vlastním odvolání podpořeném vyjádřením České asociace paraplegiků.

Přednášková činnost
Pracovníci CZEPA se v průběhu roku aktivně účastnili mnoha konferencí. Přednášeli např. na konferencích Bez bariér – bez hranic, Přes bariéry, Kladrubský spinální den, Celostátní konference ergoterapeutů. Dále se pracovníci CZEPA podíleli na vzdělávání studentů fyzioterapie, ergoterapie, vzdělávání fyzioterapeutů - atestantů, lékařů s atestací z rehabilitačního lékařství, revizních lékařů a pracovníků nestátních neziskových organizací.

PR KAMPANĚ

Výstava „Umíme se postavit na vlastní nohy“ – 20 velkoformátových fotografií bylo poprvé vystaveno v dubnu 2011. Výstava byla dále vystavena v období leden – září 2012. Fotografie mohli vidět návštěvníci obchodních center (Ústí nad Labem, Liberec, České Budějovice, Praha) a dlouhodobě byla výstava umístěna na Ministerstvu zdravotnictví ČR a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
>> více

Kalendář “NeOdhalení – Světově uznávaný fotograf Robert Vano vytvořil černobílé fotografie mužů a žen, ochrnutých po poškození míchy. Z fotografií byl vytvořen kalendář pro rok 2013. Křest proběhl v říjnu 2012 v rámci akce Módní přehlídky boří bariéry.
>> více

 

LEDEN

Komunitní síť www.Vozejkov.cz – nově spuštěná komunitní síť umožňuje komukoli vkládat informace určené pro vozíčkáře; uživatelé mají možnost informace filtrovat podle tématu či podle regionu. Součástí stránek jsou články, pozvánky na akce, diskuze, poradna. Kdokoli má možnost se zapojit. Na pozici administrátora webu získal pracovní uplatnění v týmu CZEPA Jiří Čeloud (ochrnutý po poškození míchy). Na síti Vozejkov.cz bylo v roce 2012 registrováno 334 uživatelů, průměrná denní návštěvnost 182 unikátních přístupů, celková návštěvnost za rok byla z 65.995 unikátních přístupů.

Edukační DVD na webu – CZEPA získala autorská práva k natočeným edukačním programům. Zájemce má nově možnost shlédnout vzdělávací program na internetu a podle zájmu si následně objednat DVD v plné kvalitě.
>> více

Počítače od ČSOB – CZEPA zprostředkovala dar – použité počítače od ČSOB převzali členové a klienti asociace.
>> více

 

DUBEN

Byt pro tetraplegiky – CZEPA převzala od Magistrátu hl. m. Prahy bezbariérový byt. V tomto bytě našli zázemí dva tetraplegici, kteří zde po dobu dvou let budou za pomoci asistentů trénovat samostatné bydlení.
>> více

Spinální konference, Praha – „Pomůcky v rehabilitaci spinálních pacientů“ byl název odborné konference, kterou CZEPA ve spolupráci se SJ Motol a UNIFY uspořádala v Praze.
>> více

DMS – CZEPA nově získává možnost podpory prostřednictvím dárcovské DMS.
>> více

 

KVĚTEN

Mezinárodní kongres ESCIF – ředitelka CZEPA se zúčastnila kongresu evropských asociací osob se spinálním poškozením, který se konal v Itálii.
>> více

 

ČERVEN

Survival – Akademie muzických umění pořádá outdoorový 24hodinový závod Survival bez hranic. I v roce 2012 byla spolupořadatelem CZEPA, součástí závodu byla kategorie handicapovaných sportovců. Česká televize natočila a uvedla o účasti vozíčkářů dokument.
>> více

Hvězdný bazar – CZEPA spustila nový projekt, ve kterém zájemci mohou zakoupit předměty z osobního vlastnictví známých osobností. V roce 2012 proběhly dvě aukce prostřednictvím internetu, podařilo se získat kamenný obchod v Praze. Na rok 2013 se připravuje jeho rekonstrukce a otevření veřejnosti. V obchodě najdou zaměstnání vozíčkáři ochrnutí po poškození míchy.
>> více

 

ZÁŘÍ

Setkání regionu Plzeň – pro podporu vozíčkářů v regionu uspořádala CZEPA setkání v Břasech na Plzeňsku. Prostory pro budoucí kancelář regionálních zástupců nabídla společnost MEYRA ve své místní pobočce.
>> více

Fiat Ducato s ručním řízením – velkoprostorový vůz Fiat Ducato, který CZEPA dostala darem v prosince 2012 od Nadace Charty 77, má upravené ruční řízení. Vůz je určený k půjčování mezi členy a klienty asociace.
>> více

 

ŘÍJEN

Setkání regionu Praha – pro podporu vozíčkářů v regionu uspořádala CZEPA setkání v Praze.
>> více

Nové natáčení - aquaterapie – Zdeňka Faltýnková připravila a s agenturou EkoSprint natočila nový DVD program o terapii ve vodě. Toto DVD bude k dispozici v roce 2013.

Módní přehlídky boří bariéry – charitativní módní přehlídky v Europarku Štěrboholy ve prospěch asociace CZEPA. Součástí večera byl křest kalendáře Roberta Vana NeOdhalení.
>> více

 

LISTOPAD

Spinální konference, Hradec nad Moravicí – „Pomůcky pro život spinálních pacientů“ byl název odborné konference, kterou CZEPA ve spolupráci se SJ Ostrava a KZS Fyzioterapie míšních lézí při UNIFY uspořádala v Hradci nad Moravicí.
>> více

Nové DVD programy – Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dva nové edukační programy na DVD, které připravila Zdeňka Faltýnková ve spolupráci s agenturou EkoSprint. Jde o programy „Co můžeš pro své tělo udělat sám 2“ a „Rehabilitační pomůcky v domácnosti paraplegika 2“.

Nové natáčení - o šlachových transferech tetraplegiků – Zdeňka Faltýnková připravila a s agenturou EkoSprint natočila nový DVD program o šlachových transferech tetraplegiků. Toto DVD bude k dispozici v roce 2013.

Skluzné desky – CZEPA nabízí k prodeji skluzné desky pro přesun vozíčkáře.

Sedáky a zádové opěrky k zapůjčení – firma CZ-TECH poskytla různé druhy sedáků výrobce ROHO, společnost Medicco věnovala asociaci sedáky a zádové opěrky – pomůcky jsou určeny k zapůjčení a dlouhodobějšímu vyzkoušení před jejich pořízením. Službu využilo 15 klientů, bylo zapůjčeno 20 produktů.  
>> více

 

PROSINEC

Mapa ambulantní rehabilitace se spinálním programem – CZEPA ve spolupráci s KZS Fyzioterapie míšních lézí při UNIFY a za podpory členů a klientů asociace spustila internetovou mapu zobrazující kontakty na rehabilitační ambulance se spinálním programem.
>> více

Příprava brožur – CZEPA připravuje zejména prostřednictvím Zdeňky Faltýnkové nové edukační materiály. V roce 2013 vyjdou brožury „Desatero moudrého vozíčkáře“, „Vše okolo tetraplegie“ a informační materiál „Léčba a rehabilitace pacientů s poškozením míchy“ pro praktické lékaře.
 

Cena pro Zdeňku Faltýnkovou – Ministr zdravotnictví ČR předal cenu za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů fyzioterapeutce a ergoterapeutce Zdeňce Faltýnkové.
>> více

FenkJuFest – kulturně zábavný večer věnovaný všem, kteří nám pomáhají. Večera se zúčastnilo cca 300 lidí. Oceněn byl MUDr. Jiří Kříž.
>> více

 


 

 

—————

Zpět


Kontakt

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Dygrýnova 816/8
Praha 14 - Černý Most
198 00

Provozní doba:
po - pá: 8:00 - 16:00 hod.


+420 775 980 952